Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İki olgu nedeniyle multifetal gebelik redüksiyonünun (MFPR) irdelenmesi

İ. Davas, E. Yumru, B. Çetiner

Künye

İki olgu nedeniyle multifetal gebelik redüksiyonünun (MFPR) irdelenmesi. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):88-88

Yazar Bilgileri

İ. Davas,
E. Yumru,
B. Çetiner

  1. Şişli Etfal Hastanesi II.Kadtn Hastalıklan ve Doğum Kliniği, İstanbul
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Son on yılda ovulasyon indüksiyonu ilaçlarının kullanımında yaygınlık ve asiste reprüdüktif teknoloji programlarının fazlaşması sonucu, çarpıcı derecede multifetal gebelik oranında artış sağlanmıştır. Gebelik komplikasyonlan fetus sayısı ile orantılı, miyadında gebelik elde etme olasılığı fetus sayısı ile ters orantılıdır. Multipl gebeliklerde yenidoğanlarda mortalite oranı da artar. Çalışmanın amacı, multipl gebeliklerde fetal redaksiyonun tanı ve takibidir.
Şişli Etfal Hastanesi II. Kadın-Doğum Kliniği infertilite polikliniğinde primer infertilite tanısı ile takip edilen iki anovulasyon olgusunda clomiphene citrate ile ovulasyon indüksiyonu sonucu bir hastada ikiz, bir diğer hastada üçüz olmak üzere multipl gebelik elde edildi. Gebeler ilk trimestrde vajinal, ikinci ve üçüncü trimestrde abdominal ultrasonografi ile aralıklı olarak monitörize edildi.
İkiz gebelik olgusunda, bir fetus, dokuzuncu gebelik haftasında, üçüz gebelik olgusunda yine bir fetus sekizinci gebelik haftasında fetal kalp atımı negatifleşerek spontan fetal redüksiyona uğradı. Redaksiyona uğrayan fetus ve korionik kesenin rezolusyonu birinci ve ikinci trimestr boyunca gözlenebildiği sürece moniterize edildi.
İkiz gebelik tekiz olarak 37 haftada(erkek,29OOgr.,rApgar 9), üçüz gebelik, ikiz olarak 27 haftada erken doğum tehtidini takiben (l.bebek erkek, 1700gr,l'Apgar 8; 2.bebek erkek,900gr,1'Apgar 6) sonlandı. 900gr.lık bebek prematüriteye bağlı olarak eksitus oldu. Diğer bebekler canlı ve sağlıklıdır.
Sonuç olarak literatürde belirtilmiş olan ovulasyon indüksiyonu ile oluşan multipl gebeliklerde spontan fetal reduksiyon iki olgumuzda da gözlenmiştir. Dördüz ve üstü gebeliklerde iatrojenik redaksiyonun da tartışıldığı bu konu, selektif redüksiyon kavramım ortaya atmıştır. Bu açıdan etik yönü tartışmalıdır.
Anahtar Kelimeler

-