Kayıt Ol

Birkaç dakikanızı ayırarak dergimize üye olup makale gönderebilir, servislerden yararlanabilirsiniz.

Kayıt Ol
Linkler

Sitelere ulaşmak için aşağıdaki kutudan bir bağlantı seçiniz

Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Genel Bilgiler

Perinatal Tıp Vakfı, Türk Perinatoloji Derneği, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği yayın organıdır

Perinatoloji Dergisi TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Dizini, EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir.    

TANIM
Perinatal Tıp Vakfı, Türk Perinatoloji Derneği ve Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği’nin bilimsel yayın organı olan Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal), söz konusu kurumların çevrimiçi (online)  yayımladığı ve hakemli bilimsel yayın organı olan Perinatal Journal’da (e-ISSN: 1305-3124) yer alan makalelerin Türkçe sürümlerinin, eşzamanlı olarak çevrimiçi (e-ISSN:1305-3132) yayımlandığı bir bilimsel platformdur. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere 4 ayda bir yayımlanır.
Başlıca özgün klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler, editör ve görüş yazıları ile mektuplar içeren Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal) nin okuyucu kitlesi perinatoloji uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, radyologlar, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, ebeler, ultrasonografi ve diğer ilgili dalların uzmanlarından oluşmaktadır.

AMAÇ ve HEDEF
Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal) ’nin amaç ve hedefi, perinatoloji ile ilgili konularda disiplinlerarası bir bilimsel tartışma zemini oluşturmak ve içerdiği birikimi uluslararası bilimsel paylaşıma sunmaktır.

TELİF HAKLARI
Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal), bünyesinde yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, basılı ve çevrimiçi sürümlerinde yayınladığı hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazılarla birlikte gönderilen resim, şekil, tablo vb. unsurların özgün olması ya da daha önce yayınlanmış iseler derginin hem basılı hem de elektronik sürümünde yayınlanabilmesi için telif hakkı sahibinin yazılı onayının bulunması gerekir.
Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal) 'nde yayımlanan makalelere ilişkin telif hakları dergiye ait olur. Bu amaçla makale gönderme sırasında sistem tarafından sunulan “Yazarlık ve Telif Hakları Devir Beyanının” yazarlar tarafından onaylanması gerekir. Dergide yayınlanması uygun görülen yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Yazılar için telif ya da başka adlar altında hiçbir ücret ödenmez ve baskı masrafı alınmaz; ancak ayrı baskı talepleri ücret karşılığı yerine getirilir.
Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal), yazarlardan devraldığı ve çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) CC BY-NC-ND 3.0 License (www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0) aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden izin alınması gereklidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI
Yazarlar, çalışma ile ilgili bilinmesi gereken herhangi bir mali ilişkiyi ya da çıkar çakışması (conflict of interest) veya rekabet (competing interest) alanlarını açıklamakla yükümlüdürler. Çalışmaya yapılan tüm mali katkılar ya da sponsorluklar, çalışmayla ilgili olabilecek mali ilişkiler ya da kişisel örtüşme konuları yayının gönderildiği sırada başvuru mektubunda belirtilmelidir. Derginin Çıkar Çakışması Politikası ile ilgili ayrıntılı bilgiyi de içeren ve olası çıkar çakışması durumunda kullanılabilecek “Çıkar Çakışması Beyan Formu”na derginin www.perinataldergi.com adresindeki çevrimiçi (online) sürümünde PDF dokümanı olarak erişilebilir.

YAYIN ETİĞİ ve KÖTÜYE KULLANIM BİLDİRGESİ
Derginin “Yayın Etiği ve Kötüye Kullanım Bildirgesi” ile ilgili ayrıntılı bilgi için yayın etiği sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

YAYIN KÜNYESİ
İmtiyaz Sahibi: Perinatal Tıp Vakfı adına Prof. Dr. Cihat Şen
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Prof. Dr. Murat Yayla
Yönetim Yeri: Cumhuriyet Cad. 30/5 Elmadağ, Taksim-34367, İstanbul.
26 Haziran 2004 tarih ve 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince yaygın süreli yayın türünde sınıflanan Perinatoloji Dergisi (Perinatal Journal), Perinatal Tıp Vakfı adına Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır (Telif Hakkı © 2020, Perinatal Tıp Vakfı).
Yayın Koordinatörü: İlknur Demirel
İngilizce Editörü: Fikret Yeşilyurt
Grafik Tasarım: Tolga Erbay
Sayfa Düzeni: Nurgül Özcan
Baskı ve Cilt: Birmat Matbaacılık, Yüzyıl Mahallesi MASSİT 1. Cad. No: 131 Bağcılar, İstanbul, Tel: (0212) 629 05 59-60