Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Editöre Mektup: Plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi

Mehmet Ferdi Kıncı, Ulaş Fidan, Kübra Felek, İlknur Yeşilçınar, Özge Şehirli Kıncı, Kazım Emre Karaşahin

Künye

Editöre Mektup: Plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi . Perinatoloji Dergisi 2018;26(0):54-55 DOI: 10.2399/prn.18.0261003

Yazar Bilgileri

Mehmet Ferdi Kıncı1,
Ulaş Fidan1,
Kübra Felek1,
İlknur Yeşilçınar1,
Özge Şehirli Kıncı2,
Kazım Emre Karaşahin1

  1. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
  2. Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
Yazışma Adresi

Mehmet Ferdi Kıncı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara , [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 03 Ocak 2018

Kabul Edilme Tarihi: 01 Şubat 2018

Erken Baskı Tarihi: 01 Şubat 2018

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Sayın Editor,
Çintesun E. ve ark. tarafından yapılan amniyotik sıvı indeksi, plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi isimli araştırma makalesini büyük ilgi ile okuduk.[1] Biz, bu makaleye kliniğimizde doğum yapan hastaların plasenta lokalizasyonu ve fetal cinsiyetin fetal ağırlık tahmini üzerine etkisini inceleyerek katkıda bulunmak istedik.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1 Haziran – 15 Kasım 2017 tarihleri arasında doğum yapmış hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Fetal ağırlık ölçüm yöntemi, çalışmaya dahil edilme kriterleri adı geçen çalışma ile benzer olarak seçildi. Ölçümler aynı ultrasonografi cihazı (SIUI, Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd., Shantou, Çin) kullanılarak yapıldı.
Çalışmada toplam 257 hasta incelendi. İstatistiksel analizlerde verilerin dağılımlarını göstermek için sayı, yüzdelikler, aritmetik ortalama, standart sapma ve istatistiksel karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bu çalışmada ortalama yaş 29.26±5.5, gravida ortanca değeri 2, parite ortanca değeri 1 ve gestasyonel hafta 39.1 (aralık: 35–42) olarak hesaplandı. Hastalarda sezaryen oranı %39.68, normal doğum oranı %60.31, ortalama ultrasonografik tahmini fetal ağırlık 3261.08±4.81 g, ortalama doğum ağırlığı 3338.48± 4.84 g saptandı. Hastaların demografik ve klinik verileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Çintesun ve ark.’nın yaptığı çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümündeki hata yüzdesi hesaplanarak “ağırlık defisiti” adı altında değerlendirildi. Bütün hastalarda toplam kilo defisiti -%1.69 olarak bulundu. Kızlarda defisit -%7.57 iken, erkeklerde defisit %2.85 olarak hesaplandı (Tablo 2). Bulgularımız Çintesun ve ark.’nın yaptığı çalışmadan farklıdır. Bu farkın çalışmaya dahil edilen popülasyonun özelliklerinin farklı olmasından (BMI, amniyotik sıvı indeksleri vb.) ve ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümü yapan kişilerin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmada defisit yüzdeleri açısından her iki cinsiyet grubu arasında anlamlı bir fark izlenmiştir. Bu fark kız fetüsler için daha fazladır. Ayrıca adı geçen çalışmada belirtildiği gibi plasenta lokalizasyonu ile ultrasonografik tahmini fetal ağırlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.[1] Biz, bu çalışmamızda plasenta lokalizasyonuna göre kilo defisitine baktığımızda gruplar arasında anlamlı bir fark izlemedik. Bulgularımıza göre, anterior yerleşimli plasenta lokalizasyonu olan fetüslerde ağırlık defisiti en az izlenmiştir. Literatürde, plasental lokalizasyonun ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümünün doğruluğunu etkileyebileceği tahmin edilmektedir; fakat yapılan çalışmalarda plasental lokalizasyonun ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümünü etkilemediği belirtilmiştir.[1,2]
Gebelik takipleri sırasında, fetüsün kilosunun tahmini günlük obstetri pratiğinde en çok yapılan işlemlerden birisidir. Fetal ağırlığın doğru tahmini, doğum şeklinin belirlenmesinden, sezaryen sırasında cilt kesisi ve epizyotomi uzunluğuna kadar birçok konunun doğru yönlendirilmesini sağlar.[3,4] Literatürde ultrasonografik fetal ağırlık tahminini etkileyen fetal prezentasyon, amniyotik sıvı indeksi, fetal cinsiyet, maternal beden kitle indeksi gibi çeşitli faktörler olduğu belirtilmektedir.[2,5] Bu çalışmada plasental lokalizasyon ve cinsiyetin ultrasonografik fetal ağırlık tahmini üzerine etkisi incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda iki parametrenin de ultrasonografik fetal ağırlık tahmini üzerinde etkisi olmadığı bulunmuştur.
Kaynaklar
  1. Çintesun E, İncesu Çintesun FN, Bertizlioğlu M, Çelik Ç. The impacts of amniotic fluid index, placental localization and fetal sex on the estimation of fetal weight. Perinatal Journal 2017;25:49–52. [PubMed

  2. Heer IM, Kümper C, Vögtle N, Müller-Egloff S, Dugas M, Strauss A. Analysis of factors influencing the ultrasonic fetal weight estimation. Fetal Diagn Ther 2008;23:204–10. [PubMed] [CrossRef

  3. Levine AB, Lockwood CJ, Brown B, Lapinski R, Berkowitz RL. Sonographic diagnosis of the large for gestational age fetus at term: does it make a difference? Obstet Gynecol 1992;79:55–8. [PubMed

  4. Ulubay M, Öztürk M, Fidan U, Keskin U, Fıratlıgil FB, Kıncı MF, et al. Skin incision lengths in caesarean section. Cukurova Medical Journal 2016;41:82–6. [CrossRef

  5. Energin H. Ultrasonografi ile ölçülen tahmini fetal ağırlığa etki eden faktörler. Dicle Tıp Dergisi 2016;43:294–8. [CrossRef
Dosya / Açıklama
Tablo 1.
Hastaların demografik özellikleri.
Tablo 2.
Cinsiyet ve plasenta lokalizasyonuna göre ağırlık defisit yüzdeleri karşılaştırması.