Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api, Resul Arısoy

İkiz gebeliklerde maternal komplikasyonlar

Rauf Melekoğlu, Ebru Çelik

Künye

İkiz gebeliklerde maternal komplikasyonlar. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S24-S25 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Rauf Melekoğlu1,
Ebru Çelik2

  1. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, Malatya
  2. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
Yazışma Adresi

Rauf Melekoğlu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Malatya, Malatya,

Yayın Geçmişi

Yayınlanma Tarihi: 03 Kasım 2017

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Kliniğimizde takip edilen ikiz gebelerin perinatal sonuçlarını değerlendirmek ve ikiz gebelerdeki maternal komplikasyon oranlarını ortaya koymak.
Yöntem
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı bünyesindeki Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesine Ocak 2016 ve Ocak 2017 tarihleri arasında ikinci trimester tarama amaçlı başvuran ve doğum yapan tüm ikiz gebelerin kayıtları retrospektif olarak tarandı. Fetal mid-trimester ultrasonografik tarama prosedürü International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) tarafından ortaya konulan rutin mid-trimester fetal ultrasonografi taraması klavuzuna uygun olarak, prenatal tanı ve tedavi prosedürlerinde deneyim sahibi iki klinisyen tarafından Voluson E6 (GE Healthcare, Milwaukee, WI, USA) ultrasonografi cihazına ait 3.9 MHz’lik transduser kullanılarak gerçekleştirildi. Gebelerin gebelik takibi Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Yönetim Rehberi ve ISUOG tarafından ortaya konan ikiz gebelerde ultrasonografinin rolü kılavuzuna uygun olarak, doğumları ise Sağlık Bakanlığı Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi’ne göre hazırlanmış izlem ve doğum protokollerine göre uygun gerçekleştirildi.
Bulgular
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı bünyesindeki Prenatal Tanı ve Tedavi Ünitesine Ocak 2016–Ocak 2017 tarihleri arasında ikinci trimester tarama amaçlı başvuran 2196 hastanın gebelik kayıtları retrospektif olarak tarandı. Çalışma periyodu boyunca 103 (%4.6)’ü ikiz, 7 (%0.3)’si üçüz ve 1 (%0.04)’i beşiz olmak üzere toplam 111 (%5) çoğul gebelik olgusu değerlendirildi. İkiz gebelerin %20.3 (21/103)’ünün monokoryonik, %79.7’sinin (82/103) ise dikoryonik koryonisitede olduğu izlendi. Monokoryonik ikiz gebelerden 19 (%90.4) hastanın monokoryonik/diamniyotik, 1 (%4.8) hastanın monokoryonik/monoamniyotik, 1 (%4.8) hastanın ise yapışık ikiz olduğu görüldü. İkiz gebelerin 29 (%28.1'nun in vitro fertilizasyon (IVF) ile gebe kaldığı gözlenirken, fetal cinsiyet 35 (%34) hastada erkek/erkek, 40 (%39) hastada erkek/kız, 28 (%27) hastada kız/kız olarak saptandı. Çalışma periyodu boyunca ikinci trimester tarama yapılan 103 hastanın 81’inin antenatal gebelik takibi ve doğum takibi verilerine ulaşılabildi. 34 hafta altı preterm doğum oranı %18.5 (15/81), 34–37 hafta arası preterm doğum oranı %37.0 (30/81), antenatal kanama oranı %11.1 (9/81) saptanırken, gestasyonel diyabet sıklığı %13.6 (11/81), gebeliğin hipertansif hastalığı sıklığı %16 (13/81), gebelik kolestazı ise %7.4 (6/81) olarak saptandı. Ortalama doğum haftası 34.1 hafta olarak saptanan ikiz gebelerin %96.2 (78/81)’si sezayen ile doğum yaparken, en sık sezaryen endikasyonunun malprezentasyon %38.4 (30/78) olduğu görüldü. Postpartum kanama sıklığı %6.2 (5/81) olarak saptanırken, antenatal veya postpartum dönemde venöz tromboemboli komplikasyonu izlenmedi.
Sonuç
İkiz gebeliklerde izlenen artmış gebelik komplikasyonları, yüksek maternal morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu gebelerin yüksek riskli kabul edilip, çoğul gebeliklerin antenatal bakımında deneyimi olan merkezlerde takip edilmesi maternal sağlığın korunmasında fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler