Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api, Resul Arısoy

GİS anomalilerinin prenatal tanısı: Ultrasonografi? MRI?

Ali Gedikbaşı

Künye

GİS anomalilerinin prenatal tanısı: Ultrasonografi? MRI? . Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S11 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Ali Gedikbaşı

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Yazışma Adresi

Ali Gedikbaşı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Fetal abdominal gelişim defektlerini, abdominal duvar defektleri, gastrointestinal sistemin anomalileri ve genitoüriner yolun anomalileri ile fetal batında gelişebilen kistik ve tumoral yapılardan oluşturmaktadır. Gastrointestinal anomalileri özefagus, duodenum ve ince barsakların atrezisi/obstrüksiyonu, mekonyum peritoniti, anorektal malformasyonlar ve megasistis-mikrokolon-intestinal hipoperistlsis sendromu gibi başlıklarda toplanabilir.
MRI ile intestinal yapıların dilatasyonunu ve obstrüksiyonun geliştiği seviyeyi saptamak mümkündür. Gastrointestinal anomalileri daha iyi değerlendirebilmek için fetal barsakların MRI’sı konusunda bilgi sahibi olmak gerekir. 20. gebelik haftasından sonra mekonyumun birikimine bağlı olarak rektum yüksek T1 ve düşük T2 sinyali verir. İnce barsaklar tipik olarak yüksek T2 sinyali verir. Bununla ilişkili olarak MRI ile rektum içinde anormal sıvı birikimi, patolojik bir üro-rektal ilişkinin belirteci olabilir.
MRI ayrıca enterik kistleri mekonyum psödokistlerden ayırt etmede yararlıdır; burada enterik kistlerde T1 görüntülerde düşük T1 sinyali alınırken ve mekonyum psödokistleri ortalama T1 sinyali verir.
Tamamlayıcı muayene ve tanı yöntemi olarak fetal gastrointestinal MRI, prenatal USG’ye ek olarak antenatal oklüzif patolojilerin tanısında yardımcıdır.
Anahtar Kelimeler