Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api, Resul Arısoy

Preeklampsi hastalarında klinik sonuçların uterin arter Doppler bulguları ile korelasyonu

Bekir Gülaç, Berhan Besimoğlu, Alev Aydın, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı

Künye

Preeklampsi hastalarında klinik sonuçların uterin arter Doppler bulguları ile korelasyonu. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):71-72 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Bekir Gülaç1,
Berhan Besimoğlu1,
Alev Aydın2,
İbrahim Polat2,
Ali Gedikbaşı2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Berhan Besimoğlu, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi olgularında uterin arter doppler verilerinin preeklampsi şiddeti, laboratuvar bulguları, olumsuz klinik sonuçları ve yenidoğan verileri ile ilişkisinin ortaya konması.

Yöntem

2010-2012 yılları arasında hastanemiz perinatoloji kliniğinde 24.-34. haftalar arasında yatmış olan 415 preeklampsi hastasının uterin arter doppler verileri, laboratuvar verileri, postpartum ve neonatal sonuçları retrospektif olarak tarandı. Hastalar uterin arter bulgularına göre: tek taraflı notch (n:83), çift taraflı notch (n:234), omuz belirtisi (sistolik notch) (n:36) ve notch izlenmemesine (n:62) göre 4 ayrı grupta değerlendirildi. İntrauterin ölü fetus, ikiz gebelik, fetal anomali olguları ve ek hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular

Laboratuvar bulguları açısından 24 saatlik idrarda proteinüri, üre, AST, LDH ortalamaları omuz belirtisi grubunda diğer gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş; çift taraflı notch grubunda ise üre, AST, ALT ortalamaları, notch (-) ve tek taraflı notch gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Omuz belirtisi grubunun tümünde YDYB ihtiyacı görülmüştür. Notch (-), tek taraflı notch, çift taraflı notch ve omuz belirtisi gruplarında dekolman plasenta gelişimi açısından istatistiksel anlamlılık gözlenmemiştir.

Sonuç

Doppler ultrasonografi sırasında saptanan çift taraflı notch ve omuz belirtisi bulguları, preeklampsi olgularında olumsuz klinik sonuçlar ve prognoz açısından öngörüde değerli verilerdir.

Anahtar Kelimeler

Uterin arter doppler, notch, omuz bulgusu, prognoz