Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api, Resul Arısoy

Servikal dokuda kollajen ve hidroksiprolin oranları ve gebelik süresince serviks dokusundaki kollajenin fizyolojik değişimi

Oğuz Arslan, Asuman Gedikbaşı, Ali Gedikbaşı, murat Giriş, Semra Doğru Abbasoğlu, Ali İsmet Tekirdağ

Künye

Servikal dokuda kollajen ve hidroksiprolin oranları ve gebelik süresince serviks dokusundaki kollajenin fizyolojik değişimi. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):69-70 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Oğuz Arslan1,
Asuman Gedikbaşı2,
Ali Gedikbaşı1,
murat Giriş3,
Semra Doğru Abbasoğlu3,
Ali İsmet Tekirdağ1

  1. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul TR
  2. İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü; İstanbul TR
  3. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul TR
Yazışma Adresi

Oğuz Arslan, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul TR,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Normal gebelik sırasında, serviksin biyomekanik sağlamlığı kollajen tarafından sağlanır. Gebelikte ve abort yapan gebelerdeki fizyolojik kollajen değişimleri, gebelik haftası ile yaş ve parite ile ilişki göstermektedir.

Yöntem

Çalışmada ilk trimester gebelik kaybı (çalışma grubu, n=45) ve benign jinekolojik sebeplerle (kontrol grubu, n=13) kliniğimize başvuran 58 hastaya servikal biyopsi uygulandı. Birinci trimester abortu olan 45 hasta, gebelik haftalarına göre 3 grupta incelendi: <7. Hafta (n=11), 7-9. Hafta (n=23), >9. Hafta (n=11)). Biyokimyasal ölçüm yapılarak kollajen miktarı (µg OHP/mg kuru doku) hesaplandı. Bunun için, Switzer’ in tanımladığı şekilde serviks dokusunda hidroksiprolin (OHP) ölçümü yapıldı. Son olarak, kollajen miktarının, yaş ve parite ile değişimi araştırıldı.

Bulgular

Kontrol grubunda 24.48±12.87 µgOH-prolin/mg kuru doku ve çalışma grubunda anlamlı olacak şekilde 13.06±4.17 µgOH-prolin/mg kuru doku saptandı (p=0.0001). Veriler gebelik haftalara göre düzenlendiğinde, kontrol grubu ile <7 hafta grubu (17.01±1.11 µgOH-prolin/mg kuru doku) arasında kollajen değerlerinde farklılık izlenmemiştir (p=0.047). 7-9. hafta grubu (12.07±3.85 µgOH-prolin/mg kuru doku) ve >9. hafta grubunun (11.16±4.39 µgOH-prolin/mg kuru doku) değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0.0001). Lineer regresyon analizlerinin sonucuna göre, kollajen yaşla artmakta ve parite ile azalmaktadır.

Sonuç

Serviks kollajan içeriği gebeliğin ilk trimesterinden itibaren azalmaya başlamaktadır: gebeliğin 7. haftasından itibaren kollajen seviyeleri düşmeye başlamaktadır. Literatür bilgisi ile uyumlu şekilde kollajen değerlerinin yaşla birlikte artmakta, parite ile azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Servikal kollajen, OH-prolin, fizyolojik değişiklik