Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api, Resul Arısoy

Gebeliğin kolestatik hastalığında maternal ve perinatal sonuçlar

Öznur Dündar, Sıdıka Tezcan, Seçil Yücel, İbrahim Polat, Alev Aydın, Ali Gedikbaşı

Künye

Gebeliğin kolestatik hastalığında maternal ve perinatal sonuçlar. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):71 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Öznur Dündar1,
Sıdıka Tezcan1,
Seçil Yücel1,
İbrahim Polat2,
Alev Aydın2,
Ali Gedikbaşı2

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Perinatoloji servisimizde obstetrik kolestaz tanısı konulan hastaların yönetimini ve gebelik sonuçlarını değerlendirmek.

Yöntem

Ocak 2002 ile Şubat 2013 yılları arasında, hastanemizin perinatoloji kliniğinde yatırılarak takip edilen obstetrik kolestaz tanılı 151 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Kaşıntı nedeni olabilecek herhangi bir dermatolojik durum yokluğu, kolestatik patern gösteren karaciğer testleri ALT (alanin transaminaz) >40 U/L ve AST (aspartat transaminaz) >40 U/L, viral hepatit bulgularının olmaması (HbSAg (-), anti-HBc (-), anti-HAV (-)), ultrasonografik olarak safra kesesi ve karaciğer patolojisi olmaması, gebeliğin kolestatik hastalığı tanı kriteri olarak belirlendi ve ilgili maternel ve neonatal sonuçlar kayıt edildi.

Bulgular

Ortalama gebelik yaşı 28.81±5.67 yıl olan 151 hasta ve 168 bebek doğumu kayıtlardan elde edildi. 14 adet çoğul gebelik olgusu mevcuttu. Obstetrik kolestazın ortalama tanı haftası 33.98±3.06 hafta, doğumda gebelik haftası 36.95±1.87 hafta olarak saptandı. Gebelerin %52.13’ü sezaryen ile doğum yaptı. En sık iki sezaryen endikasyonları sırasıyla: geçirilmiş sezaryen (%28.57) ile fetal distres (%22.85) tanılarıydı. Preterm doğum oranı (<37 hafta) %35 şeklinde saptandı. Ortalama yenidoğan ağırlığı 33008.27±554.29 gr ve 5. dakika APGAR skoru 8.76±0.87 olarak belirlendi. Ammiyotik sıvıda mekonyum varlığı %14.11 olarak saptandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabul oranı %10.58 olarak belirlendi. Perinatal fetal mortalite %4.54 olarak saptandı.

Sonuç

Obstetrik kolestaz tanısı, klinik bulgulara ve laboratuvar incelemeler ile konur. Gebelik kolestaz tanısı öncesi benzer klinik tablo oluşturabilecek patolojiler ayırt edilmelidir. Olası fetal mortalite nedeniyle antenatal dönemde yakın fetal ve maternal izlem gereklidir.

Anahtar Kelimeler

Kolestaz, prognoz, izlem