Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN (İngilizce)
1305-3124

Basılı ISSN (Türkçe)
1300-5251

Online ISSN (Türkçe)
1305-3132

Kuruluş
1993

Editör
Cihat Şen

Yardımcı Editörler
Murat Yayla, Oluş Api, Resul Arısoy

PAPP-A ve uterin arter pulsatilite indeksi ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri

Yusuf Olgaç, Öznur Dündar, Alev Aydın, Ali Gedikbaşı, Ali İsmet Tekirdağ

Künye

PAPP-A ve uterin arter pulsatilite indeksi ölçümlerinin preeklampsi öngörüsündeki yeri. Perinatoloji Dergisi 2013;21(3):66 DOI: 10.2399/prn.13.S001082

Yazar Bilgileri

Yusuf Olgaç1,
Öznur Dündar1,
Alev Aydın2,
Ali Gedikbaşı2,
Ali İsmet Tekirdağ3

  1. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul TR
  2. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji Ünitesi, İstanbul TR
  3. Kanuni Sultan Süleyman EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İstanbul TR
Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Kabul Edilme Tarihi: 12 Eylül 2013

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2013

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Çalışmanın amacı 11+0 ile 13+6 gebelik haftaların arasında ölçülen PAPP-A ve Ut-PI değerlerinin preeklampsi gelişimindeki öngörüsünü ortaya koymak ve istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını saptamak.

Yöntem

740 gebe, 11+0 ile 13+6 haftalarında ikili tarama testi amacıyla rutin kontrol için hastanemize başvurdu ve bunların PAPP-A ve Ut-PI değerleri ölçülerek doğuma kadar antenatal takipleri yapıldı.

Bulgular

Toplam 238 olgu çalışmadışı bırakıldı: 227 olgunun gebelik sonuçlarına ulaşamadık, 6 olgu fetal anomali nedeni ile ve 5 olgu da gebeliğin 24. haftasından önce fetal ölümü ya da düşük meydana gelmesi nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 502 gebede PAPP-A ortalaması preeklampsi grubunda etkilenmemiş gruptan anlamlı olarak daha düşük olup, Ut-PI ortalaması etkilenmemiş gruptan anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç

Literatürde bu konudaki çalışmalar çelişkilidir. Ancak, düşük PAPP-A preeklampsi gelişimi için bir belirteçtir. PAPP-A’ya bağlı hastaya özgü preeklampsi riski Ut-PI ölçümü ile desteklenebilir.

Anahtar Kelimeler

Preeklampsi öngörüsü, PAPP-A, uterin arter doppleri