Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Primipar annelerin doğumlarına ilişkin duygu ve düşünceleri

Ferda Özbaşaran

Künye

Primipar annelerin doğumlarına ilişkin duygu ve düşünceleri. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):88-88

Yazar Bilgileri

Ferda Özbaşaran

  1. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, MANİSA
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Doğum olayı fizyolojik bir olay olmakla birlikte anneyi ruhsal ve bedensel yönden etkilemektedir. Bu dönemin iyi bir şekilde geçirilebilmesi için annelerin gebelik döneminde bilgilendirilmeleri gerekir. Hemşirele­rin istendik antenatalbakım verebilmeleri; annelerin doğumlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini öğrenmeleri ile mümkün olacaktır. Bu çalışma ilk doğumunu yapan annelerin doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde doğumlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini araştırmak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.


 Yöntem

Araştırma Manisa Doğumevinde 20. Mart-20 Mayıs 1996 tarihleri arasında ilk doğumunu vaginal yolla, yapan 50 anneye araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu uygulanarak yapılmıştır. Değerlen­ dirme yüzdelik yöntemi ile elde yapılmıştır. Annelerin doğumlarına ilişkin duygu ve düşüncelerinin dağılımına bakıldığında; %92'sinin hastaneye geldiklerinde kendilerini güvencede hissettikleri %70'nin ağrı odasında kendini kötü hissettikleri %60'nın ağrı odasının tek kişilik olmasını, %20'sinin ağrı odasında hafif müzik olmasını istediği saptanmış. Ağrıyı dayanılmaz olarak algılayanların %82, ağrı odasında ve doğumda hep uyumak isteyenlerin %82, doğum­ da ölmekten korkanların %58 olduğu görülmüştür.
Doğum anında eşinin yanında olmasını isteyen anne oranı %82, o anda annesinin yanında olmasını isteyen an­ne oranı ise %68 olarak saptanmıştır. Tekrar doğurmaktan korkan annelerin oranı ise %78'dir. Bu bulgular doğrultusunda anneleri gebelikleri sırasında antenatal bakım verilirken onları doğuma fizyolojik ve psikolojik yönden hazırlamanın da yararlı olacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler

-