Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Hellp sendromlu kadınlarda kortikosteroid tedavisinin etkileri

M. Aban, G. Özer, A. Yalınkaya, T. Demirkol, T. Gül, A.C. Erden

Künye

Hellp sendromlu kadınlarda kortikosteroid tedavisinin etkileri. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):87-87

Yazar Bilgileri

M. Aban,
G. Özer,
A. Yalınkaya,
T. Demirkol,
T. Gül,
A.C. Erden

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı/Diyarbakır
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Hemoliz, karaciğer enzimlerinde yükselme ve trombositopeni ile karakterize olan HELLP sendromlu ka­ dınlarda kortikosteroid tedavisinin etkilerini araştırmak.

Yöntem

 Kliniğimizde Şubat 1997-Mart 1998 tarihleri arasında HELLP sendromu tanısı alan 25 hasta'dan 15'ine 12 saat arayla 10 mg, 10 mg, 5 mg, 5 mg olmak üzere toplam 30 mg deksametazon intravenöz olarak verildi. Kontrol grubu olarak rastgele seçilen 10 hasta kortikosteroid almadan tedavi edildiler. Tüm has­ taların ortalama arter basınçları (MAP), saatlik idrar çıkışları, 6 saatte bir trombosit sayıları, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktik dehidrogenaz (LDH) değerleri 36 saat boyunca ölçüldü.

Bulgular

Kortikosteroid tedavisi alan hasta grubu ile almayan hastaların idrar çıkışları, MAP değerleri, ALT, AST, LDH ve trombosit sayılarında giderek bir düzelme gözlendi. Bu değerler gruplar arasında karşılaştırıldığın­ da idrar çıkışları, MAP değerleri, ALT, AST ve LDH arasında anlamlı farklılık yoktu. Trombosit değerlerindeki düzelme 24. saatten sonra kortikosteroid alan grupta daha belirgin olarak gözlendi ve bu fark istatistiki olarak anlamlı idi (p< 0.005).

Sonuç

Yüksek maternal ve fetal morbidite ve mortaliteye neden olan ve günümüzde de hala radikal bir teda­ visi olmayan HETLP sendromunda kortikosteroid tedavisinin trombosit değerlerinin daha kısa sürede yüksel­ mesinde faydalı olabileceği görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler

-