Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Prematür doğumlarda annenin öyküsü gebeliğe ilişkin risk faktörlerinin incelenmesi

N. Soğukpınar, G. Karacan, B. Karacan

Künye

Prematür doğumlarda annenin öyküsü gebeliğe ilişkin risk faktörlerinin incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):86-86

Yazar Bilgileri

N. Soğukpınar,
G. Karacan,
B. Karacan

  1. E.Ü. HemĢirelik Yüksekokulu AraĢtırma Görevlileri
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Gebelik yaşı 37 hafta ve altında doğan bebeklere, vücut ağırlıklarına bakılmaksızın preterm (premature, erken doğan) denir. Erken doğum yüksek perinatal mortalite ve morbidite ile birlikte olması nedeni ile obstetride çok önemli bir yer tutar. Ayrıca yenidoğan mortalitesininde %85'inden premature doğumlar sorumludur. Gelişmiş ülkelerdeki teknik gelişmeler nedeni ile prematürelerde mortalite oranı düşük iken, ülkemizde prema­türelerin büyük bir çoğunluğu kaderine bırakılmakta ve mortalite insidansları da yüksek olmaktadır. Bu nokta­dan hareketle; premature doğum insidansının azaltılabilmesi için doğum öncesi bakım hizmetleri içinde prematur doğumlarda anneye ait risk faktörlerinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Amaç

Bu çalışma; prematür doğumlarda, gebeliğe ve annenin öyküsüne ilişkin risk faktörlerini araştırmak amacı ile planlanmıştır.

Yöntem

1 Ocak-31 Mart 1998 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, S.B. İzmir Konak Eği­ tim ve Uygulama Hastanesi ve Ege SSK Kadın Hastalıkları ve Doğum Araştırma ve Uygulama Hastanesi Obstet- ri kliniklerinde 37. gestasyon haftasının altında doğum yapan toplam 150 anneye retrospektif olarak sosyo-demografik, obstetrik antenatal takiplerini içeren anket formu uygulanmıştır.

Bulgular

Elde edilen çalışma verileri halen analiz aşamasındadır.
Anahtar Kelimeler

-