Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Üterin anomali ile birlikte lupus antikoagulant pozitif antifosfolipid sendromu: Olgu sunumu

Hüseyin Azer Yılmaz, Yılmaz Seyyar, İsmail Özdemir, H.Cemal Ark

Künye

Üterin anomali ile birlikte lupus antikoagulant pozitif antifosfolipid sendromu: Olgu sunumu . Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):85-85

Yazar Bilgileri

Hüseyin Azer Yılmaz,
Yılmaz Seyyar,
İsmail Özdemir,
H.Cemal Ark

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim Hastanesi
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Habitüel abort obstetride etyolojisi en geniş olan hastalıklardan birisidir. Etyolojisinde otoimmünite gru­ bunda antifosfolipid sendrom bulunur. Tanısı tekrarlayan gebelik kayıpları olduğunda (ki geç dönem gebelik kayıpları daha spesifiktir) laboratuar olarak antifosfolipid antikorlarının olması veya lupus antikoagulantlannın pozitif olması ile konur. Uterin anomaliler özellikle ikinci trimestr abortlarına neden olmakla birlikte ilk trimestr abortlarına da neden olabilir.


Olgu

G 11, P 0, Ali (Hepsi 8 haftadan küçük olan) Hasta 3 abort yapma şikayeti ile başvurduğunda habitüel abortla ilgili tetkikleri yapılmaya başlandı. Yapılan tet­ kiklerinde Uterin arcuatus ve aPTT değerlerinin yüksek olduğu bulundu. Diğer testleri normal sınırlarda bulun­ du. Bakılan antifosfolipid antikor testleri negatif olarak bulundu. aPTT testleri tekrarlandığında sürekli olarak normal değerlerinin iki katı yüksekliğinde olduğu görüldü. Uterus arcuatus nedeniyle hastaya strassman operas­ yonu yapıldı. aPTT değerlerinin düşürülmesi nedeniyle düşük doz aspirin ve prednisone tedavisine başlandı. Bu tedavi ile aPTT seviyelerinde düşme olmadı ve hastanın yeniden abort yaptığı görüldü. Hastanın tedavisine düşük doz aspirin yanında düşük doz heparin eklendiğinde ise gebeliğinin sürdüğü görüldü. Gebeliği sırasın­ da hiçbir komplikasyon görülmedi ve sağlıklı bir bebek sectiı abdominalis ile doğurtuldu. Aynı tedavi ile takip eden 2. gebeliğinde devam ettiği görüldü ve 2. bebeği de sağlıklı bir şekilde sectio abdominalisle doğurtuldu.

Yorum

Habitüel abortusta neden bulunsa bile mutlaka antifosfolipid antikorlarına ve lupus antikoagulantları- na bakılmalıdır. Laboratuar olarak ülkemizde en yaygın olarak bulunan lupus antikoagulant testi aPTT'dir (ak- tivite parsiyel tromboplastin testi). aPTT habitüel abortlu hastalarda bir tarama testi olarak kullanılmalıdır. Vakada lupus antikoagulantlarını suprese etmekte düşük doz aspirin ve düşük doz heparinin, düşük doz as­ pirin ve steroid tedavisinden daha etkili olduğunu gözlemledik.
Anahtar Kelimeler

-