Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preeklampsili gebeler ile normal gebelerde trombosit volümünün karşılaştırılması

Yılmaz Hüseyin A, Seyyah Yılmaz, Dalgıç Kadir, Özdemir İsmail, Ark H. Cemal

Künye

Preeklampsili gebeler ile normal gebelerde trombosit volümünün karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):84-84

Yazar Bilgileri

Yılmaz Hüseyin A,
Seyyah Yılmaz,
Dalgıç Kadir,
Özdemir İsmail,
Ark H. Cemal

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preeklampsi ve eklampsi tanısı konan gebelerin trombosit volümlerinin normal gebeler ile karşılaştırıl­ ması.

Metod

SSK Bakırköy Doğumevi perinatoloji servisine 1995-1997 yılları arasında preeklampsi-eklampsi tanısı konularak yatırılan 234 hasta çalışmaya alındı. Hastaların trombosit volümü (MPV) ve trombosit sayısı değerleri J.S.Coulter counter electronics LTD, ENGLAND cihazında yapıldı. Birkaç gün sonra ölçümler yeniden yapılarak bulunan iki değerin ortalaması alındı. Kontrol grubu olarak da gebe polikliniğine gelen 248 sağlıklı gebe alındı. Kontrol grubundaki gebelerden de bir kaç gün ara ile 2 kez trombosit ölçümü (MPV) ve trombosit sayısı değer­ leri alınarak bulunan değerlerin ortalaması alındı. Çalışmada preeklampsili hasta grubuna ve kontrol grubuna 31-36 haftalık gestasyonu olan gebeler alındı. Sistemik hastalığı olan, hematolojik hastalığı olan, heparin veya aspirin kullanan gebeler ise çalışmaya alınmadı.


Sonuçlar

Platelet volümünün preeklampsili hasta grubunda kontrol grubuna göre ileri derecede anlamlı ola­ rak artmış olduğu görüldü (p=0.0001). Trombosit sayısınında preeklamptik hasta grubunda kontrol grubuna gö­re anlamlı dercede azalmış olduğu bulundu (p=0,001). Preeklamptik hasta gaıbunda trombosit volümü ile trom­ bosit sayısı arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (r=0,16).


Yorum

Platelet volümünün (MPV) preeklampside anlamlı bir şekilde arttığının gösterilmesine rağmen, nor­mal gebelerin değerleri ile çakışmanın fazla olması nedeni ile trombosit volümünün bir tarama testi olarak kullanılması mümkün değildir. Fakat seri halinde yapılan platelet volüm ölçümlerinde artışın normalden fazla ol­ masının preeklampsi açısından uyarıcı olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler

-