Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Akut batın ve plasenta perkreata olgu sunumu

S. Heybe, S. Koç, B. Demir, R. Öcalan, İ. Dölen, A. Haberal

Künye

Akut batın ve plasenta perkreata olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):83-83

Yazar Bilgileri

S. Heybe,
S. Koç,
B. Demir,
R. Öcalan,
İ. Dölen,
A. Haberal

  1. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebelikte oluşan akut batın olgularını belirlemek oldukça zordur. Nadir görülmelerine rağmen plasentasyon anomalileri (plasenta akreata-PA-, plasenta inkreata-Pİ-, plasenta perkreata-PP) akut batın olgularında akla gel­ melidir. Bu plasental patolojiler için verilen gerçek insidans bilinmemekle beraber yaklaşık olarak 7000 doğum­ da 1 olarak kabul edilmektedir. Sunacağımız olgu 31 yaşında, gravida 4, parite 2, 26 haftalık gebeliktir. Olguya preterm eylem tanısı nedeni ile Ritodrin tokolizi uygulanmıştır. Tokoliz esnasında ani hipovolemik şok semptomlarının gelişmesi üzerine olgu acil operasyona alınmış ve sağ cornual lokalizasyonda 5 cm'lik büyüklükte rüptür alanı olduğu izlenmiş ve olgu­ ya subtotal histerektomi yapılmıştır. Patoloji sonucu plasenta perkreata olarak gelmiştir. Plasentasyon anomalile­ rinin (PA, Pİ, PP), ultrasonografik tanısı oldukça zordur. Risk grupları bu yönden daha iyi değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler

-