Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Dekolman plasenta olgularındaki maternal risk faktörleri ve fetal prognoz

Bülent Demir, S. Heybeli, Ö. Kandemir, Ö. Pata, İ. Dölen, A. Haberal

Künye

Dekolman plasenta olgularındaki maternal risk faktörleri ve fetal prognoz. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):82-83

Yazar Bilgileri

Bülent Demir,
S. Heybeli,
Ö. Kandemir,
Ö. Pata,
İ. Dölen,
A. Haberal

  1. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Etlik, 06010, ANKARA
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Dekolman plasenta olgularının maternal özellikler ve fetal prognoz açısından incelenmesi

Metod

Retrospektif olarak 26.10.1997-20.02.1998 tarihleri arasında, SSK Etlik Doğumevinde gerçekleşen 5840 doğum
olgusunda belirlenen 23 dekolman plasenta (%0.4) incelendi.


Bulgular

Olgularda ortalama yaş 26.4, gravida 2.6, parite 1.6, ultrasonografik yaş 32.4 olarak belirlendi. Hiper­ tansiyon 4, koagülopati 3, prematür membran rüptürü 3 olguda görüldü. 3 olgu preterm eylem kabul edilerek, ritodrin tokolizi uygulandı. Bir olguda travma öyküsü vardı. 24 fetusun 15'i erkek 9'u kız ve başvuruda, 8'i ex ola­rak belirlendi. 16
canlı fetusun 4'ü doğum sonrası prematürite (1) ve pnomotoraks (3) nedeni ile kaybedildi.

Sonuç

Dekolman plasenta olgularında esas neden bilinmemekle beraber bazı faktörlerin neden olduğu düşü­nülmektedir. Bunlar arasında hipertansiyon, yaş, parite, prematür membran rüptürü en sık görülen risk faktör­ leridir. Prematürite, fetal prognozu etkileyen önemli bir faktördür.
Anahtar Kelimeler

-