Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm erken membran rüptürü olgularında kordon kanı prolaktin değerinin respiratuar distress sendromu gelişimindeki prediktif değeri

S. Çakmak, O. Geıişen, Ş. Doğru, İ. Dölen, A. Haberal

Künye

Preterm erken membran rüptürü olgularında kordon kanı prolaktin değerinin respiratuar distress sendromu gelişimindeki prediktif değeri. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):82-82

Yazar Bilgileri

S. Çakmak,
O. Geıişen,
Ş. Doğru,
İ. Dölen,
A. Haberal

  1. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Komplikasyonsuz preterm ve erken membran rüptürü (EMR) olan gebe kadınlardan doğan bebeklerin kordon kanı Prolaktin (PRL) seviyeleri ve yenidoğan'ın Respiratuar distress sendromu (RDS) arasındaki ilişki in­celendi.

Materyal ve Metod

SSK Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Ankara Eğitim hastanesi Doğum kliniğine başvu­ ran 90 gebe çalışmaya dahil edildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. İlk grup 32-37 gebelik haftasında olup kontraksi- yonları olan, tokoliz için uygun görülmeyen 48 gebeden oluşuyordu. Bunlara kortikosteroid verilmedi, spontan izlendi. İkinci grup su kesesi açılan 32-37 gebelik haftasında olan 42 gebeden oluşuyordu, bu gruba da korti­ kosteroid uygulanmadı. İstatiksel değerlendirme için Kruskal-Wallis varyans analizi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.

Bulgular

Ortalama kordon kanı PRL seviyeleri EMR'li gebelerden doğan bebeklerde, komplikasyonsuz pre­ term gebelerden doğan bebeklere göre daha düşük bulundu.

Sonuç

Preterm ve preterm EMR'li hastalardan doğan bebeklerin kordon kanı PRL seviyeleri düşük olanlarda RDS gelişiminin daha sık olduğu görüşülmüştür. İki grupta ortalama kordon kanı PRL seviyeleri ile doğum şek­li arasında ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler

-