Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

İleri anne yaşı ve perinatal mortalite. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):81-82

Yazar Bilgileri

M.F. Köse,
M.M. Meydanlı,
M. Acu,
M. Tongal,
İ. Dölen,
A. Haberal

  1. SSK Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, ANKARA
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Anne yaşı 35 ve üzerinde olan olgularda gebelik sonuçlarını araştırmak. Metod: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesinde 1.1.1996-1.1.1997 tarihleri arasında meydana gelen tüm doğumlar retrospektif olarak incelendi. Bu sürede hastanemizde meydana gelen 19255 doğumdan 446'sında anne yaşının 35 ve üzerinde olduğu saptandı. Kayıtlar incelenerek anne yaşı, reprodüktif öykü, gestasyon yaşı, gebelik komplikasyonları, doğum şekli, doğum ağırlığı, Apgar skorları ve perinatal mortalite oranı araştırıldı.


Bulgular

Bu sürede hastanemizde 35 yaş ve üzerinde doğum insidansı %2.3 olarak bulundu. Çalışma kapsamındaki olgularda ortalama anne yaşı 36.5±1.8 iken ortalama gestasyon yaşının 38.8±2.4 gebelik haftası oldu­ ğu bulundu. Olguların 59'unda geçirilmiş sezaryen öyküsü vardı (%13.2). On olgu başvuruda intrauterin ex fe­ tus tanısı alırken (%2.2), sekiz olguda ablatio plasenta (%1.8), 20 olguda intrauterin gelişme geriliği (%4.5), 68 olguda hipertansif bozukluk (%15.2), 43 olguda preterm eylem (%9.6), dört olguda plasenta previa (%0.9) ve beş olguda fetal anomali (%1.1) olduğu saptandı. Olguların 30'unda prezentasyon anomalisi vardı (%6.7). Do­ğum 303 olguda spontan vaginal yolla gerçekleşirken (%67.9), 121 olgu abdominal yoldan doğurtuldu (%27.1). Onüç olguda doğum makat prezantasyonu ile vaginal yoldan gerçekleşti (%2.9). Operatif doğum insidansı %2 olarak bulundu (vakum n:6, forceps n:3). Ölü doğum oranı %2.7 olarak gerçekleşti (n:12). Ortalama doğum ağır­ lığı 3204+698 gram iken 88 yenidoğan neonatal yoğun bakım ünitesine başvurdu (%15.8). Neonatal mortalite %1,6, perinatal mortalite ise %4.3 olarak saptandı. 

Sonuç

Anne yaşı 35 ve üzerinde olan olgularda gebelik yüksek perinatal mortalite ile ilişkilidir. Bu gebelikler yüksek riskli gebelik grubu içinde değerlendirilmeli ve yakından monitorize edilmelidir.
Anahtar Kelimeler

-