Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Monozigotik çoğul gebeliklerde kötü obstetrik prognoz

A. Nuhoğlu, B. Urman, S. Aksoy, R. Mercan, R. Balaban, A. Işıklar, C Alataş

Künye

Monozigotik çoğul gebeliklerde kötü obstetrik prognoz. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):81-81

Yazar Bilgileri

A. Nuhoğlu,
B. Urman,
S. Aksoy,
R. Mercan,
R. Balaban,
A. Işıklar,
C Alataş

  1. V.K.V. Amerikan Hastanesi, Üreme Sağlığı Ünitesi, Ġstanbul, Türkiye
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

ICSI ve assisted hatching işleminin monozigotik çoğul gebeliklerle ilişkisi ve bu gebeliklerin prognozu. Metod: Ekim 1996-Mart 1998 tarihleri arasında ICSI siklusu sonucu 1210 hastaya embriyo transferi yapılmıştır. Bunların 640 tanesine selektif mekanik assisted hatching işlemi uygulanmıştır.

Bulgular

Assisted hatching grubunda 301 gebelik (%47) elde edilmiş, bunların 108 (%36) çoğul gebelikle so­ nuçlanmıştır. Toplam 9 monozigotik çoğul gebeliğin 8 tanesi (%2,65) bu grupta görüldü. Hatching yapılmayan grupta ise gebelik oranı %49, çoğul gebelik 89 (%32) tane idi. Bu grupta tek bir monozigotik çoğul gebelik (%0,3) görüldü. Bu gebeliklerin sadece 1 tanesi doğum yaptı, 4 tanesi halen (10,12,25,32 haftalar) devam etmek­ tedir. 4 tanesi ise (%44) abortus ise sonuçlandı.

Sonuç

ICSI ve özellikle assisted hatching ender bir olgu olan monozigotik çoğul gebelik riskini artırmaktadır. Çok yüksek gebelik kaybı ve obstetrik komplikasyonlara neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-