Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm eylemde transabdominal ultrasonografi ile servikal kanal uzunluğu ölçümünün değerlendirilmesi

G. Şahin, N. Kanıt, R.S. Öner, N. Demir, İ. Teker, P. Yılmaz

Künye

Preterm eylemde transabdominal ultrasonografi ile servikal kanal uzunluğu ölçümünün değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):80-80

Yazar Bilgileri

G. Şahin,
N. Kanıt,
R.S. Öner,
N. Demir,
İ. Teker,
P. Yılmaz

  1. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İZMiR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Preterm eylemle başvuran hastalarda servikal kanal uzunluk ölçümlerinin prognozla bağlantısını belir­ lemeyi amaçladık. Metod: Preterm uterin kontraksiyonlu 29-36. gestasyonel haftalar arasındaki 20 gebe ve kontrol grubu olarak alınan 26-36. haftalar arasındaki 25 gebede transabdominal ultrasonografi kullanılarak servikal kanal uzunluk öl­ çümleri alınmıştır. Preterm eylem grubundaki hastaların takibinde servikal uzunluk ölçümlerinin prognozla bağ­ lantısı araştırılmıştır.


Bulgular

Preterm eylem grubunda ortalama servikal uzunluk 28.98+7.12 mm. (minimum: 19, maximum 40 mm.), kontrol grubunda 37.04±4.36 mm. (minimum: 27, maximum: 42.5 mm.) olarak saptandı. Preterm eylem grubunda ölçümler anlamlı derecede düşüktü. Ayrıca preterm eylemi grupta servikal kanal uzunluk ölçümleriy­ le preterm doğum arasındaki ilişkiye yönelik yapılan ROC analizinde cut-off değeri 30 mm. olarak saptandı.


Sonuç

Çalışmamızın sonucunda 30 mm. altındaki servikal kanal uzunluk ölçümlerinin yüksek oranda preterm eylem ve doğumla ilgili olduğunu belirledik. Bu bulgular preterm eylemi belirleme ve yaklaşımda servikal ka­ nal uzunluk ölçümünün yararlı bir parametre olabileceğini düşündürmektedir
Anahtar Kelimeler

-