Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Amniotik sıvı enfeksiyonu-erken doğum eylemi ilişkisinin direkt gram boyama ve kültür ile değerlendirilmesi

Melahat Dönmez Kesim, B. Yıldırım, O. Akalpler, S. Turgut

Künye

Amniotik sıvı enfeksiyonu-erken doğum eylemi ilişkisinin direkt gram boyama ve kültür ile değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):79-80

Yazar Bilgileri

Melahat Dönmez Kesim,
B. Yıldırım,
O. Akalpler,
S. Turgut

  1. Şişli Etfal Hastanesi 3- Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Erken doğum perinatal morbidite ve mortaliteyi artıran en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Biz intraamniotik enfeksiyonların hangi sıklıkla erken doğum eylemine eşlik ettiği ve önemini saptamayı amaçladık.

Yöntem

 Kliniğimize başvuran, su kesesi açılmamış, erken doğum eylemi başlamış gebelerden steril şartlarda sıvı örneği alındı. 33 Term, 74 preterm eylemde, toplam 107 gebede direkt yayma ve kültür yoluyla mikroorganizma varlığı araştırıldı. Olgular yaş, parite, indükte veya spontan abortus anamnezi, servikal açıklık, gestasyon yaşı, maternal lökosit değeri, amniotik sıvıda Gram boyama ve kültür ile mikroorganizma varlığı yö­ nünden incelendi.


Bulgular

Term gebelerde enfeksiyon saptanmazken, preterm gebelerin ll'nde (%14.9) Grup A ve B strep­ tokok, S. aureus ve E.coli olmak üzere mikroorganizmalar saptandı. Gruplar arasında yaş, parite, indükte veya spontan abortus anamnezi, sevikal açıklık ve maternal lökosit değeri açısından fark bulunamadı (p<0.05). Bul­ gularımız erken doğum eylemlerinde intraamniotik sıvı enfeksiyonunun %14.9 gibi önemli bir yer tuttuğunu gös­terdi (p<0.05).

Sonuç

Çalışmamız preterm eylemde enfeksiyon belirteçlerinin taranması gerekliliğini ortaya koymuştur. Çalış­ mamızın daha ileri araştırmalar ve yönetim protokollerinin tespiti açısından klinisyenlere yardımcı olacağını um­maktayız.
Anahtar Kelimeler

-