Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Normal gebeliklerde gebelik haftasına göre fetal ense saydamlığı ve kalp atım hızları değerleri

B. Uran, E. Kabacaoğlu

Künye

Normal gebeliklerde gebelik haftasına göre fetal ense saydamlığı ve kalp atım hızları değerleri . Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):78-78

Yazar Bilgileri

B. Uran,
E. Kabacaoğlu

  1. SSK Ġzmir Tepecik Eğitim Hastanesi, SSK Ġzmir Eğitim Hastanesi* Radyoloji Bölümü
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Yöremizin hamile populasyonunda normal hamileliklerin 10-14. haftalarında fetal ense saydamlığı ve kalp atım hızları değerlerini belirlemek.

Yöntem

Son adet tarihi belirli ve gebeliğinin 10-14 haftaları arasında olan 143 hamilede ultrasonografik olarak fe­ tal ense saydamlığı ölçümü yapıldı. Aynı anda dopler ultrasonografi ile fetal kalp atım hızları ölçüldü. Her haf­ ta için ense saydamlığının median ve mod değerleri belirlendi. Fetal kalp atım hızlarının ortalama değerleri her hafta için hesaplandı.
Sonuçlar CRL'ye göre korele edildi.
Bulgular; fetal ense saydamlığı median değerleri 10. haftada 0.9 mm, 11. haftada 1.1 mm, 12. haftada 1.2 mm, 13. haftada 1.3 mm ve 14. haftada 1.4 mm olarak bulundu. Mod değerlerinin 10. haftada 0.9 mm, 11. haftada 1.1 mm, 12. haftada 1.2 mm, 13. haftada 1.6 mm, 14. haftada 1.4 mm olduğu belirlendi. Ortalama fetal kalp atım hızları 10 haftada 171, 11. haftada 164, 12. haftada 164, 13. haftada 161 ve 14. haftada 158 olarak bulundu.

Sonuç

Normal seyreden hamileliklerde yöremiz için maksimum ense saydamlığı kalınlığının 2.0 mm olduğu bulundu. Yanlış yorumları azaltmak için en uygun ölçüm zamanının 12. gebelik haftası olacağı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler

-