Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Neonatal ureterosel-olgu sunumu

C.Z. Sunar Erdem, L. Oktay Erdem

Künye

Neonatal ureterosel-olgu sunumu . Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):78-78

Yazar Bilgileri

C.Z. Sunar Erdem,
L. Oktay Erdem

  1. SSK Ġzmir Tepecik Eğitim Hastanesi, SSK Ġzmir Eğitim Hastanesi* Radyoloji Bölümü
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Antenatal ultrasonografi (US) bakısında sol hidronefroz tanısı alan olgunun, postnatal 8. günde uygulanan kont­ rol US bakısında sol böbrek üst polde, dilate ureter ile birleşen kistik lezyon ve mesanede "kist içinde kist" gö­ rünümü saptandı. İntravenöz pyelografi tetkikinde mesanede düzgün kenarlı dolma defekti ve sol böbrek kalisiyel yapılarında sağa oranla sayıca azalma belirlendi. Kontrastlı Abdomen Bilgisayarlı Tomografi tetkikinde ise sol böbrek üst polünde üstü polde sıvı dansiteli lezyon, solda çift üreter ve mesanede sıvı dansitesinde dolma defekti izlendi. Böylece Üreterosel ön tanısı ile miksiyosistografi uygulandı ve üreterosel için patognomonik gö­ rünüm elde olundu. Olgumuzu postnatal 8. gün gibi erken bir dönemde üreterosel tanısı alması, morbiditenin minimize edilmesi, antenatal hidronefrozun takibi bakımından ilginç bulunması nedeniyle sunmaya değer bul­duk.
Anahtar Kelimeler

-