Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Normal ve diabetik gebe diyeti

P. Aslan

Künye

Normal ve diabetik gebe diyeti . Perinatoloji Dergisi 1997;5(3):56-56

Yazar Bilgileri

P. Aslan

  1. H/Ü.Besknme ve Diy. Bölm. Bask.
Yazışma Adresi

P. Aslan, H/Ü.Besknme ve Diy. Bölm. Bask.,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Gebe beslenmesinde: temel ilke; gebenin fizyolojik gereksinmelerinin karşılanması. , vücudundaki besin öğeleri yedeninin dengede tutulması ve fetüsün normal büyütne ve gelişmesinin sağlanmasıdır. Normal ağırlık kazanımı 12,5 kg ± %15 (1-1,5 kg/ay) olup 18 yaş altı, orta üzeri fiziksel aktiviteli (FA) ve gebelik öncesi zayıf olanların 14-16 kg kazanmaları istenmektedir
Günlük enerji; BME+FA+Gebelik için enerji eklemesi ile hesaplanır. Enerji cin, gebelik öncesi ağırlığı (GÖA) normal (BKI 20-25) olanlar için ilk üç ay 150 kkal, sonraki aylarda 300 kkal, GÖA zayıf (BKI < 20) olanlarda ilk 3 ay 250 kkal H. şişmanlarda ise (BKI 25-30) ilk 3 ay hiç ekleme yapılmaz, sonraki dc300kkal. dir. BKI > 30 olan şişman gebelerin diyetleri ilk 3 ayda 1200-1500 kkaL az olmamalıdır Gebe şişman da olsa 4. aydan sonra düşük kalorili diyetler uygulanmamalıdır. Diabet gebelik için, gebelik de diabet için ek bir risk faktörüdür. Normal gebelikte bilç insulin antogonisti plesental hormonların etkisi ile glikoz homeostazisi değişir.
Diabetik gebelerde de insulin gereksinimi artar. Hipoglisemi, fetal hiperinsolinemiaya neden olur. Yağ, protein ve glikoz yapımı artarak fetüsün fazla tartılı, iri ve makrosomik olmasına neden olur. Vasküler komplikasyonların geliştiği diabetiklerde ise plesental yetersizlik nedeniyle fetal malnütrisyon görülür. Hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi ve diğer anomaliler de diabetli anne çocuklarında görülen komplikasyonlardır.
Glisemi, sadece diyetle kontrol edilebildiği gibi, insulin ve diyet tedavisi glisemideki dalgalanmaları önler. Enerji, gebelik öncesi ağırlığı ve gebelik ayına göre hesaplanmalıdır. Enerjinin %12-15'I proteinlerden ( yetişkin 1.2 g/kg/gün, 15-18 yas 1.5 g/kg/gün, 15 yaş altı 1.7 gkg/gün) %50-60 > ı karbonhidratlardan ve %25-30'u yağlardan gelecek çekikle diyet kişiye özel olmalıdır. Kan çekerini yavaş yükselten posa içeren karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Besinlerin hamlama ve pişirme yöntemleri de Glisemik indeksi etkiler. İnsulin türüne göre besinler 3 ana, 3 ara öğünde tüketilmeli, iki ana öğün arası 6, bir ana , bir ara öğün arası 2,5-3 saat olmalıdır. Öğün aralarında basit şeker içermesi nedeniyle tek başına meyve verilmemelidir. Diyet gebeler için gerekli ek vitaminler ve mineralleri de içermelidir.
Anahtar Kelimeler