Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Perinatoloji Derneği Perinatal Mortalite Grubu Raporu

Künye

Perinatoloji Derneği Perinatal Mortalite Grubu Raporu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):62-62

Yazar Bilgileri

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Çalışma Grubuna katılocağını ilk toplantıda ve bilahare bildiren merkezlerin davet edilmesi ile gerçekleştirilen toplantı saat 1O:30'da başladı.Evsahipliğini Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD'nin üstlendiği bu toplantıda,Prof.Dr. Oktay Eren hoşgeldiniz konuşması yaptı ve akabinde Perinatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Vildon Ocak açılış konuşması yapması ve proje yürütücülerine ve katılımcılara başarılar dileği ile toplantı başladı.Çalışma Grubunun amaç ve hedefleri, yöntemler ve çalışma takvimi hakkında Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Namık Demir geniş bilgiler vererek toplantıyı sürdürdü.Katılımcıların projeye yönelik çeşitli sorularını açıklık getirdi.
Ölü doğum ve neonatal ölüm bilgi formunun oluşturulması ve işlemesi konusunda katılımcıların fikirleri alındı.Formu dolduracak kişinin Kadın Doğum ve Yenidoğan servis görevlileri olması gerektiği vurgulandı.Formların database içinde ele alınmasının yararları proje yürütücüsü tarafından anlatıldı.Bilgisayar mevcut olmayan merkezlerin bu formları proje yürütücülüğüne göndermesinin yeterli olacağı ifade edildi. Bu uygulamayı ülke bazına yaymanın şimdilik erken bir hedef olduğu ve ancak qraştırma bazında ele alınması gerekliliği ifade edildi. Oncelikle bu uygulamanın katılımcı merkezlere sınırlı bir ortak çalışma şeklinde programlanması gerektiği vurgulandı ve toplantıda kabul gördü. Bu birinci aşamanın sonuçları alındıktan sonra, yine
Çalışma Grubu tarafından sonraki hedefin tesbit edilmesi gerektiği ortaya konuldu.
Programın ya da formun kısa olmasının daha yi olacağı belirtildi. Amacın perinatal mortalite hızının yakalamanın amaç olduğu; doğru ve uygulanabilir bir yöntemle az vakada doğru sonuç çıkarmanın şu an için kolay ve uygulanabilir olduğu bildirildi. Yerleşmiş düzenli bir antenatal bakım olmadığı için bunun nasıl hayata geçirilebileceğigeçirilebileceği soruldu. Proje yürütücüsü bu konuların dikkate alınması fikrini benimsediğini ifade etti. Ayrıca bu çalışmanın, ülke bazında perinatal mortaliteye model oluşturabileceği ifade edildi. Gebelik haftası olarak alt sınırın ne olması üyelerin fikrine açıldı ve 24 gebelik haftası olmasının daha doğru olacağı, ancak merkezin protokolü 28 hafta ise bunu proje yürütücülüğüne olan raporlarında belirtmesi gerekliliği vurgulandı. Uygulamada fikir birliğinin tam olması gerektiği ortaya sürüldü ve bu konuda katılımcıların tümü yeterlilik verdi. Uygulama zorluğu olan merkezlerin buna açıkça belirtmesi ve şartlarını oluşturduktan sonra, çalışmanın klinik fazıno katılması gerekliliği belirtildi. Fikir benimsendi. Neonatologlarında sistem içine çekilmesi gerekliliği ortaya konuldu.
Otopsi uygulamasının, bu çalışmanın belkemiği olacağı ve bu uygulamanın yeterli olmadığı merkezlerin, şartlar oluştuğunda klinik çalışmaya dahil edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Doğumdan sonra bebeklerin mutlaka 1-1.5 ay sonra çocuk hekimi tarafından kontrollere çağrılması; bu uygulamanın olmadığı merkezlerin bu şartları sağlaması gerekliliği ileri sürüldü. Neonatal mortalitede yanılgıya düşmemenin tek yolu olduğu ifade edildi.
Çalışma için ön hazırlığı yapılmış olan bilgisayar programı tanıtıldı. Katılımcılar programcı tarafından bilgilendirildi. Uygunluğu tartışıldı ve oy birliği ile yeterlilik verildi. Programın kısa sürede tamamlanıp katılımcı merkezIere gönderilmesi; bilgisayar imkanı şimdilik olmayan merkezlere ise formların gönderilmesi ve bu şekilde pilot uygulamaya 6 aylık süre başlanılması kararlaştırıldı. Tüm katılımcılar proje yürütücüsü Doç. Dr. Namık Demir'e tebriklerini bildirmesi ile toplantı sonuçlandırıldl.
Anahtar Kelimeler

-