Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Floresan ın Situ Hibritasyon ( Fısh); cinsiyet kromozomlarına bağlı geçiş gösteren hastalıkların prenatal tanısı için hızlı ve güvenilir bir yöntem

A. Nur Çakar, Atilla Dağdeviren, F. Belgin Ataç, Meral Beksaç, Aysun Altınok, M. Sinan Beksaç

Künye

Floresan ın Situ Hibritasyon ( Fısh); cinsiyet kromozomlarına bağlı geçiş gösteren hastalıkların prenatal tanısı için hızlı ve güvenilir bir yöntem. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):53-53

Yazar Bilgileri

A. Nur Çakar1,
Atilla Dağdeviren1,
F. Belgin Ataç1,
Meral Beksaç1,
Aysun Altınok2,
M. Sinan Beksaç2

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Ankara TR
  2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Cinsiyet kromozomlarına, özellikle X-kromozomuna bağlı olarak geçiş gösteren hastalıkların prenatal tanısında, cinsiyet tayini büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla kullanılan tekniklerden biri olan 'floresan in situ hibridizasyon' yöntemi DNA üzerindeki belirli bir nükleik asit dizisinin önceden işaretlenmiş bir prob ile hibridizasyonu ve bu bölgenin floresan bir boya ile görünür hale getirilmesi esasına dayanmaktadır. Yöntem amnion hücreleri, lenfositler, trofoblastlar, sperm, solid dokular, hematolojik kanserler ve solid tümörler gibi çeşitli dokularda hem kültür sonucu elde edilen metafaz kromozomlarına, hem de taze materyelden direkt olarak elde edilen interfaz çekirdeklerine uygulanabilmektedir.

Yöntem

Direkt ve kültüre edilen amnion hücreleri ve kültüre fetal kan hücreleri ile bunlardan elde edilen metafaz plakları, X-kromozomuna özgü, biotin işaretli insan ∞-satellit DNA probu (DXZI-ONCOR) ile hibridize edildi. Histokimyasal tanımlama floresan işaretli avidin (FITC) ile yapıldı. Zıt boyama için propidium-iodide kullanıldı. Preparatlar Nikon-Microphot FX-A floresan mikroskobu ile incelendi.

Bulgular

X-kromozomunun sentromerik bölgelerinde yerleşik tekrarlayan DNA dizisi, kullanılan prob ile, hem metafaz plaklarında bulunan X-kromozomlarının sentromerlerinde, hem de interfaz çekirdeklerinde sarımsı yeşil benekler halinde gözlendi.

Sonuç

FISH yöntemi çabuk sonuç vermesi, yüksek rezolusyonundan dolayı güvenilir olması ve hem metafaz hem de interfaz çekirdeklerinde uygulanabilirliği nedeniyle, cinsiyet kromozomlarına bağlı olarak geçiş gösteren hastalıkların prenatal tanısı için kullanılan önemli bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler

-