Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Metafaz kromozomlarının mikroskobik görüntüleri üzerinden kendi kendine karyotipleme yapıp tanı koyabilen yapay zeka ( Çankaya Sistemi )

M. Sinan Beksaç, Aydan M. Erkmen, Selim Eskiizmirliler, Claes Lundsteen, Atilla Dağdeviren, Aydan Sezer, A. Nur Çakar

Künye

Metafaz kromozomlarının mikroskobik görüntüleri üzerinden kendi kendine karyotipleme yapıp tanı koyabilen yapay zeka ( Çankaya Sistemi ). Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):52-52

Yazar Bilgileri

M. Sinan Beksaç1,
Aydan M. Erkmen2,
Selim Eskiizmirliler2,
Claes Lundsteen3,
Atilla Dağdeviren4,
Aydan Sezer1,
A. Nur Çakar4

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
  2. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Ankara TR
  3. Kopenhag Üniversitesi Rigshospitalet Klinik Sitogenetik Bölümü Kopenhag DK
  4. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Çankaya Sistemi, yapay sinir ağları kullanarak, metafaz kromozomlarının mikroskop görüntüleri üzerinden kendi kendine karyotipleme yapıp, tanı koyabilen bir yapay zeka sistemidir.

Yöntem

Metafaz kromozomları amniyon sıvısı ve fetal kan örneklerinin kültüre edilmesiyle hazırlanır. Sistemin esasını IBM-PC uyumlu ve görüntü yakalama sistemi olan bir bilgisayara bağlı, CCTV kamera eklenmiş bir mikroskop oluşturur.

Bulgualr

Elde edilen sayısal kromozom görüntülerinin işlenmesi için bu sistemde bilinen görüntü işleme ve analiz tekniklerine ek olarak, görüntüyü yakalayan ve iskeletini çıkaran iki yeni algoritma kullanılmaktadır.

Sonuç

Bilgisayar destekli bir otomatize sitogenetik sistemi olan Çankaya sistemi öğrenme ve karar vermenin modellenmesine dayanan bir yapay zeka sistemidir. Karyotipleme için incelenen metafazın, daha önceden normal olarak belirlenmiş metafaz paternlerine benzerliği konusunda 'karar verme' fazında kullanılan Hibrid Yapay Sinir Ağı Mimarisi mevcut sistemlere göre üstünlüğüdür.
Anahtar Kelimeler

-