Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Kliniğimizdeki Perinatal Mortalite Oranlarının Değerlendirilmesi

M. Kesim, İ. Karlık, A. Yalçın, K. Çalışkan

Künye

Kliniğimizdeki Perinatal Mortalite Oranlarının Değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):48-48

Yazar Bilgileri

M. Kesim,
İ. Karlık,
A. Yalçın,
K. Çalışkan

  1. Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Kliniğimizdeki perinatal mortalite oranlarını saptamayı ve nedenlerini araştırmayı amaç edindik.

Maternal ve Metod

 Kliniğimizde son 5 yılda gerçekleşen 10207 doğum içersindeki toplam 455 perinatal ölüm olgusu retrospektif olarak incelendi. Yirminci gebelik haftası ile, bebeğin yeni doğan kliniğinden taburcu olması arasında geçen sürede ölen bebekler perinatal mortalite kapsamına alındı.

Bulgular

Ölü doğum oranı %025,77, travayda ölüm oranı %00.40, neonatal ölüm hızı %018,91, perinatal mortalite hızı %044.58 ve düzeltilmiş perinatal mortalite oranı ise %040.07 olarak saptandı. Ölü doğumların 86'sında (%32.70) şiddetli preeklampsi ölüm nedeni idi (P<0.05) ve ayrıca 91 olguda (%34.60) ölüm nedeni belirlenemedi. Neonatal ölümlerin 115'inde (%6l.l7) prematürite+respiratuar distres sendromu ölüm nedeni olarak belirlendi (P<0.05).

Sonuç

Preeklampsi ve prematürite perinatal ölüm oranlarını etkileyen başlıca iki faktör olarak dikkat çekmektedir. Preeklampsiden korunma ve riskli gebeliklerin antenatal takiplerinin düzenli yapılması prematür doğumları önleyecek ve perinatal mortalite oranlarını düşürecektir.
Anahtar Kelimeler

-