Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimester gebelik terminasyonu: 4Farklı yöntemin karşılaştırılması

Mehmet Ürkütür, Elif Gül Yapar, Selim Şenöz, Ümit Bilge, Oya Gökmen

Künye

İkinci trimester gebelik terminasyonu: 4Farklı yöntemin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):45-45

Yazar Bilgileri

Mehmet Ürkütür,
Elif Gül Yapar,
Selim Şenöz,
Ümit Bilge,
Oya Gökmen

  1. Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi - Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 

İkinci trimester gebelik terminasyon yöntemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması

Yöntem

Retrospektif/Ocak 1992 Temmuz 1995 dönemini kapsayan 3.5 yıllık sürede, 262 'si fetal ölüm, 239 'u sağlık kurulu kararı ile olmak üzere Bishop skoru 4 'ün altında ve 14-28. gebelik haftaları arasında 601 hastaya gebelik terminasyonu uygulandı. Bu 601 hastaya uygulanan yöntemler aşağıda gösterilmiştir:
1-Ekstraamniotik etakridin (82 hasta)
2-İntraservikal prostaglandin E2 (PGE2) (290 hasta)
3-İntravenöz (IV) konsantre oksitosin (36 hasta)
4-Balon (73 hasta)
Oksitosin, IV konsantre oksitosin uygulanan grup dışındaki tüm hastalara gerektiğinde eyleme yardım amacı ile uygulandı. 48 saat içinde uterus kontraksiyonları başlamayan ya da servikal açıklığı olmayan hastalarda yöntem başarısız olarak değerlendirildi.

Bulgular 

Her yöntem için abortusu yaptırılan süre değerlendirildiğinde 48 saat içerisinde abortus etakridin grubunda %98.8(81/82).PGE2' de %86.6 (251/290). balonda %97.2(71/73). konsantre oksitosinde %97.3(35/3), oranında sağlandı (p=0.000. p<0.01 Wilcoxon istatistiği). Toplam olarak değerlendirildiğinde her ajanda ortalama abortus süresi ± standart sapması etakridin laktat 15.7±9.6. PGE2 =20±14.5. balon=l6.0±15.4. konsantre okstiosin 12.2± 14.4 saat olarak bulundu (tek yönlü ANOVA. p=<0.003. P<0.01)

Sonuç 

Ekstraamniotik etakridin konsantre oksitosin ve balon ile yapılan gebelik terminasyonları 24-48 saat içerisinde PGE2'den daha efektif bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler

-