Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimester anne serumunda hCG yüksekliğinin preeklamsi gelişimini belirlemede prognostik değeri

Aysel Kabukçu, Lütfü S. Önderoğlu, Yahya Laleli, Tekin Durukan

Künye

İkinci trimester anne serumunda hCG yüksekliğinin preeklamsi gelişimini belirlemede prognostik değeri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):41-41

Yazar Bilgileri

Aysel Kabukçu,
Lütfü S. Önderoğlu,
Yahya Laleli,
Tekin Durukan

  1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Ankara TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

hCG plasental trofoblastlar tarafından yapılır ve anne dolaşımına salınır.Gebeliğin erken döneminde açıklanamayan hCG yüksekliği plasental fonksiyon bozukluğunun erken bir bulgusu olabilir.Toksemili hastalarda hCG düzeyinin yüksek olduğu ve ikiz gebelik ve gestasyonel trofoblastik hastalık gibi hCG artışı olan durumlarda preeklamsinin daha sık görüldüğü bilinmektedir.Bu çalışmada ikinci trimesterde anne serumunda açıklanamayan hCG yüksekliği olan gebelerde gebelik hipertansiyonu ve preeklamsi gelişime riskini araştırdık.

Metod

Nisan 1992 ile nisan 1995 tarihleri arasında bölümümüzde takip edilmiş ve üçlü tarama testi yapılmış ve doğurmuş olan 610 gebe değerlendirilmiştir. Açıklanamayan hCG yüksekliği (hCG>2 MOM) olan 81 kadın çalışma grubuna, hCG düzeyi< 2 MOM olan 481 kadın da kontrol grubuna alınmıştır. Fetusta kromozomal ve yapısal anomali olan, alfa-fetoprotein düzeyi >2 MOM olan gebeler çalışmaya alınmamıştır. Bulgular

İkinci trimesterde açıklanamayan hCG artışı saptanan gebelerde normal hCG değerlerine sahip gebelere göre preeklamsinin tahmini rölatif riski (odds ratio) yaklaşık 6 kat artmıştır. Ayrıca fetal gelişme geriliğinin tahmini rölatif riski de preeklamsi sıklığının artışına parelel olarak artmıştır. Sonuçlar tabloda gösterilmiştir.

Sonuç

Açıklanamayan hCG yüksekliği olan gebeler preeklamsi açısından yüksek riskli kabul edilmeli ve antenatal takiplerinde bu yönden yakın izlenmelidirler.
Anahtar Kelimeler

-
Dosya / Açıklama
Tablo 1.