Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde tranvers serebellar çap ölçümünün önemi

Aysel Özgezer, Birol Cengizoğlu, Mesut Ünsal, Orhan Ünal

Künye

Fetal büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde tranvers serebellar çap ölçümünün önemi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):38-38

Yazar Bilgileri

Aysel Özgezer,
Birol Cengizoğlu,
Mesut Ünsal,
Orhan Ünal

  1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Antenatal bakımınn en önemli unsurlarından birisi gebelik yaşının doğru olarak bilinmesi ile fetal büyüme ve gelişmenin izlenmesidir. Ultrasonografi gestasyonel yaşın belirlenebilmesi için kullanılan non-mvaztf bir yöntemdir. Bu çalışmamızda fetal transvers serebellar çap ölçümünün diğer biyometrik ölçümlerden bağımsız olarak, gestasyonel yaş tayininde değeri olup olmadığını belirlemeyi amaçladık. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne 1/11/1994- 30/4/1995 tarihleri arasında rutin antenatal izlem için başvuran, gebelik yaşları 16 ile 38 hafta arasında değişen 161 normal gebede fetal transvers serebellar çap ölçümleri yapılarak gestasyonel yaş, bipariyetal çap, baş çevresi, karın çevresi ve femur boyu ölçümleri ile karşılaştırıldı. Son adet tarihini kesin olarak hatırlayan ve erken gebelikte yapılan muayene ile gebelik yaşı doğrulanan sağlıklı gebeler çalışma kapsamına alındı Stat View istatistik programı kullanılarak ölçümlerin regresyon analizi yapıldı. Trans-serebellar çap ölçümü ile gestasyonel yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir curvi lineer ilişki gözlendi. (R2: 0.988 %95 güven aralığında, pO.0001). İstatistiksel olarak anlamlı bu sonuçlar ve serebellumun ultrasonografık olarak kolay görüntülenebilmesi nedeniyle transvers serebellar çap ölçümünün gestasyonel yaş belirlenmesinde kullanılabilecek, diğer parametrelerden bağımsız yeni ve değerli bir biyometrik parametre olduğu sonucuna varıldı. Transvers serebellar çap ölçümünün rutin olarak uygulanmasının bipariyetal çap ve baş çevresi ölçümü sırasında gözden kaçabilecek arka fossa anomalilerinin de tanısına yardımcı olacağı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler

-