Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkinci trimester gebelik terminasyonunda vaginal misoprostol ve oksitosin kullanımının etkileri

Adem Özden, Mesut Ünsal, Birol Cengizoğlu, Sema Etiz, Orhan Ünal

Künye

İkinci trimester gebelik terminasyonunda vaginal misoprostol ve oksitosin kullanımının etkileri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):37-37

Yazar Bilgileri

Adem Özden,
Mesut Ünsal,
Birol Cengizoğlu,
Sema Etiz,
Orhan Ünal

  1. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Çalışmamızda ikinci trimester gebelik terminasyonunda vaginal misoprostol ve oksitosinin beraber kullanımındaki etkinliği araştırdık. Prospektif çalışmamızda Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde fetal ölüm veya medikal nedenli gebelik terminasyonu yapılan 42 hastaya 6 saat arayla 2 doz 400 ug intravaginal misoporostol uyguladık. Bishop skoru 9 ve üstünde olan hastalara uygulamanın başında diğer hastalara da misoprostol uygulaması sonrasında Bishop skoru 9 olduğunda oksitosin infüzyonu başladık. 24 saatte abortus veya doğum gerçekleşen vakalarda uygulamayı başarılı kabul ettik. Çalışma gurubumuzun %90.5'inde 24 saatte abortus veya doğum gerçekleşti. İndüksiyon ile abortus veya doğum arasındaki interval 10.6 saat bulundu. Hastalarda en sık görülen yan etki kusma idi. Hastaların %16.7'sinde görüldü. Vaginal misoprostol ve oksitosinin beraber kullanımı ikinci tnmester gebelik terminasyonunda güvenilir ve etkili bir yöntem olarak değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler

-