Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Meternal sigara içiminin umbilikal ve uterin kan akımı dalga formu üzerindeki etkileri

Y. Kimya, G. Uncu, M. Kadıoğlu, N. Kolsal, C. Cengiz

Künye

Meternal sigara içiminin umbilikal ve uterin kan akımı dalga formu üzerindeki etkileri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):35-35

Yazar Bilgileri

Y. Kimya,
G. Uncu,
M. Kadıoğlu,
N. Kolsal,
C. Cengiz

  1. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Bursa TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Gebelik yaşı 20 hafta ve üzerinde olan 21 sigara kullanan olguda, maternal sigara içiminin umbilikal ve uterin kan akımına etkileri araştırıldı.

Yöntem

Olguların sigara içimi öncesi kan basıncı, nabız ölçümü, rutin gebelik muayeneleri ve fetusun ultrason ile ayrıntılı incelemesi yapıldı. Umbilikal ve plasental taraf uterin arter kan akımı dalga formu elde edilerek Sistol/Diastol oranı rezistans indeks ve pulsatilite indeks değerleri ölçüldü. Her olguda 5 dakika içinde 100mm'lik standart filtreli sigara içiminin hemen sonrasında tüm ölçümler tekrarlandı. 

Bulgular
                               
Dalga formu ölçümleri her defasında üç kez yapılarak bu değerlerin ortalamaları alındı.

Sonuç

 Umbilikal ve uterin arter kan akımı dalga formu ölçümleri sigara içiminin hemen sonrasında anlamlı düzeyde azaltılmıştır. Bu azalma sigaranın plasental ve umbilikal vasküler yapılarda, akut dönemde, direnci düşürdüğünün göstergesidir.
Anahtar Kelimeler

-
Dosya / Açıklama
Tablo 1.
Sigara İçiminden Önce ve Sonra