Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Bir interstisiyel gebelik olgusu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):32-32

Yazar Bilgileri

M. Kesim,
İ. Karlık,
İ. Akyol,
A. Bağcı,
H. Erdoğan,
A. Yalçın

  1. Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Özet

İnterstisiyel gebelik nadir görülen bir ektopik gebelik şeklidir. Literatürde çeşitli oranlarda verilmektedir. Tüm tubal gebeliklerin %2.5'i, ektopik gebeliklerin %1.3'ü interstisiyel gebelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Kliniğimize başvuran tüm gebeliklerdeki ektopik gebelik oranımız %0.40 ve Toplam 87 ektopik gebelik içinde bir olgu (961.15) interstisiyel gebelik idi. İntnauterin gebelikten ayırıcı tanısı güçtür. Ultrasonografi önemli bir tanı yöntemidir. Küçük gebelik haftalarında kornual rezeksiyon ile konservatif yaklaşım yeterli olmakta ise de ileri haftalarda histerektomi en uygun tedavi şeklidir. Histerektomi uyguladığımız ve ölü fetüs içeren 17-18 haftalık bir interstisiyel gebelik olgusu sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler

-