Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İleri yaş gebeliklerinde sosyodemografik özellikler ve kontrasepsiyon kullanımı

Sebahat Atar Gürel, Hulusi Gürel, Yalçın Şimşek

Künye

İleri yaş gebeliklerinde sosyodemografik özellikler ve kontrasepsiyon kullanımı. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):30-30

Yazar Bilgileri

Sebahat Atar Gürel,
Hulusi Gürel,
Yalçın Şimşek

  1. Yüzüncü Yıl Üniveristesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Van TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Otuzbeş yaş üzerindeki gebeliklerin kontrasepsiyon kullanımı ve sosyodemografik özelliklerinin araştırılması amacıyla çalışma planlanıldı.

Yöntem

Ocak - Haziran 1996 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran 360 gebeden otuzbeş yaş ve üzerindeki 33 gebe çalışma grubu, 35 yaş altındaki 327 gebe kontrol grubu olarak alındı. İstatistiksel değerlendirmeler x2 ve Student t testi ile yapıldı. Anlamlılık sının olarak p < 0.05 alındı.

Bulgular

Otuzbeş yaş ve üzerindeki gebelerde eğitim düzeyi anlamlı olarak düşük bulundu. Otuzbeş yaş ve üzerindeki gebelerin yansından fazlası (%54 5) okuma yazma bilmezken bu oran otuzbeş yaş altındaki gebelerde %29.4 bulundu (p<0 05). Otuzbeş yaş altındaki gebelerin %35.8'i ileride tekrar gebe kalmayı düşünürken 1 kararsız olgunun dışında yaşlı gebelerin hiçbirisi ileride başka gebelik düşünmüyordu (p<0.O01). İstemeden gebe kalma oranı yaşlı gebelerde anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Yaşlı gebelerin %72.7'si bu gebeliğin planlanılmadan olduğunu ifade ederken bu oran 35 yaş altındaki gebelerde %28.4 bulundu (p<0.001). Yaşlı gebelerde daha önce kontrasepsiyon kullanma oranı ve gebe kalmadan hemen önce kontrasepsiyon kullanma oranı genç gebelerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05, pO.OI). Yaşlı gebelerin %48.5'i bir kontraseptif kullanırken gebe kaldığını ifade ederken bu oran genç gebelerde %26.3 oldu (p<0.01). Yaşlı gebelerde parite, evlilik süresi, spontan abortus ve tahliye küretaj sayısı anlamlı olarak daha, yüksek bulundu.

Sonuç

Otuzbeş yaş ve üzerindeki gebeliklerin çoğunluğu planlanılmadan, etkili bir kontrasepsiyon kullanılmamasının sonucunda oluşmaktadır. Perimenopozal dönemde etkili kontrasepsiyon kullanamımın sağlanması ve kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, ileri yaş gebeliklerinin önlenmesinde en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-