Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Adolesan gebeliklerde travay takibi ve sonuçları

A. Suat Altmışyedioğlu, Sibel Özsoy, Nimet Göker

Künye

Adolesan gebeliklerde travay takibi ve sonuçları. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):25-25

Yazar Bilgileri

A. Suat Altmışyedioğlu,
Sibel Özsoy,
Nimet Göker

  1. Şişli Etfal Hastanesi 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Ülkemizde genç yaşta evlilik oranının yüksek olması nedeniyle adolesan gebeliklere sık olarak rastlamaktayız. Bu konuda yapılan araştırmalarda adolesan yaş grubundaki gebeliklerde; düşük doğum ağırlıklı bebekler, doğum komplikasyonlarında artış gibi istenmeyen olgular rapor edilmektedir.
Bu çalışmada 1994-1995 yılında Ş.E.H. 1. Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinde doğum yapan 50 primipar 16-18 yaş arası adolesan gebe kadın, doğum şekli, fetal ve maternal pronozlar ve travay takibi açısından değerlendirildi.
Adolesan gebeliklerde C/S, müdahaleli doğum oranı kontrol grubuna göre daha az görüldü (p=011). Ortalama doğum ağırlıkları adolesan grupta daha düşüktü.Bu gruptaki gebelerin travay takibinde karşılaşılan en büyük problem gebe ile doktorun koordinasyon sağlamasındaki güçlüktü.
Sosyo kültürel seviyelerinin düşük olması, psikolojik maturasyon eksikliği yetersiz beslenme, prenatal kontrollerinin yetersizliği bu gebeleri yüksek riskli gebeler olarak kabul edip, travay takibinde daha yoğun takip gerektirmektedir.
Anahtar Kelimeler

-