Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal Dıstal Intraparenkimal Pulmoner arter doppler bulguları

Ahmet Gül, İbrahim Polat, Cemal Ark, Gürsel Erkılınç, Halil Aslan, Yavuz Ceylan

Künye

Fetal Dıstal Intraparenkimal Pulmoner arter doppler bulguları. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):25-25

Yazar Bilgileri

Ahmet Gül,
İbrahim Polat,
Cemal Ark,
Gürsel Erkılınç,
Halil Aslan,
Yavuz Ceylan

  1. SSK Bakırköy Doğumevi , Kadın ve Çocuk Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Fetal arter ve venler real-time ultrasonografi(USG),konvensiyonel doppler yada Renkli Doppler Ultrasonografi(RDS) ile kolayca gözlenebilir. Bu çalışmada fetal distal intraparenkimal pulmoner arter doppler bulguları ve gestasyonel yaş arasındaki ilişki varmı sorusuna cevap araştırılmıştır.

Yöntem

26-42 gebelik haftaları arasında değişen 55 sağlıklı gebe bu "cross-sectional" çalışmaya alınmış ve gebelik haftalarına göre 3 gruba ayrılmıştır. Grup-1(n: 11):<28 gebelik haftası ve küçük fetuslar. Grup-2(n:20):29-34 gebelik haftaları arasındaki fetuslar Grup-3(n:24):>33 gebelik haftasından büyük fetuslar. Sağ ventrikülden pulmoner arterin çıkışı takip edilerek sağ pulmoner arterin akciğer parankimasında ilk dalını verdiği yerde intraparenkimal distal pulmoner arterden RDS ile doppler ölçümleri yapılmıştır. Doppler ölçümleri Toshiba SSA-270 scanner,PVF 357 MT 3,75 Mhz.abdominal probe ve "lower-frequency cut off filtering" ayarı ile yapılmıştır.İstatiksel test olarak "Mann-Whitney-Wilcoxon Rank-Sum"testi kullanılmıştır.

Bulgular

Grup-1 ortalama gebelik haftası 27 hafta 5 gün olup Sistol/Diastol(S/D),Resistans indeks(Rİ).Pulsatil İndeks(Pİ) sırası ile 6,74 ± 2,66; 0,85 ± 0,00; 1,80 ± 0,76;Grup-2 ortalama gebelik haftası 32 . S/D:7,00 ± 3,26; Rİ:0,86 ± 0,00; Pİ:1,72 + 0,52 ;Grup-3 ortalama gebelik haftası 38 S/D6.39 ± 2.40; Rİ:0,83 ± 0,00;Pİ:l,69 ± 0,44 olarak bulurunuştur.Üç grup arasındaki karşılaştırmalarda istatiksel bir fark gözlenmemiştir(P>0,05).

Sonuç

Distal intraparenkimal pulmoner arter akımının yüksek resistanslı olduğu ve gebelik haftası arttıkça S/D.RI ve PI doppler değerlerinin azaldığı gözlenmiş, ancak bu azalma ve değişikliğin istatiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler

-