Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ağır preeklampsi ve eklampsinin iyileşmesinde pospartum küretajın etkisi

Ahmet Göçmen, Murat Yayla, A. Ceylan Erden, Mehmet Demir, Nurten Akdeniz

Künye

Ağır preeklampsi ve eklampsinin iyileşmesinde pospartum küretajın etkisi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):24-24

Yazar Bilgileri

Ahmet Göçmen,
Murat Yayla,
A. Ceylan Erden,
Mehmet Demir,
Nurten Akdeniz

  1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Diyarbakır TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç

Şiddetli preeklampsi ve eklampside annenin iyileştirilmesini hızlandırmak için acil postpartum küretajın etkisini araştırmak.

Yöntem

Otuz ağır preeklamptik ve eklamptik hastaya doğumdan sonra hemen küretaj uygulandı. Kontrol grubu olarak 20 hastaya ise küretaj uygulanmayıp postpartum takip edildi.

Bulgular

Acil postpartum küretaj yapılan olgularda, ilk 24 saat için her 4 saatte bir ortalama arteriyel basınç, küretaj yapılmayanlarla kıyaslanınca anlamlı azaldı ( P< 0.1).
Ortalama idrar çıkışı , ilk 24 saatte her 4 saatlik kontrollerde anlamlı oranda artmış bulundu (P< 0.01).
Trombosit sayısında küretaj yapılanlarda 24. saatte yükselme , küretaj yapılmayanlarda ise düşme tespit edildi (P<0.05).

Sonuç

Acil postpartum küretaj ağır preeklamptik ve eklamptik hastalıkların iyileşmesini hızlandırmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-