Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Anensefali ve noral tüp defektlerinin insidansı. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):23-23

Yazar Bilgileri

Yakup Şensoy,
Levent Yaşar,
M. Üner Karacaoğlu,
Sertaç Batıoğlu,
Bektaş Yıldırım

  1. Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Nöral tüp defektlerinde (NTD) prevalans açısından belirgin coğrafi varyasyon görülmektedir. En büyük oranlar İngiliz Adalarında bildirilmtştir.


Yöntem

1989-1994 yılları arasında hastanemizde meydana gelen canlı ve ölü dogumlardaki NTD'li bebekler retrospektif olarak incelendi.

Bulguları

1989-1994 yılları arasında canlı ve ölü doğumların toplam sayısı 38902 idi. Bunların 175 adedinde NTD saptandı. NTD olgularının %61.7'sinde anensefali , %21.7'sinde meningomyelosel %15.4'ünde spina bifida , %4'ünde ensefalosel , %10.2'sinde hidrosefali saptandı. Anensefali olgularının %45.4'ünde polihidramnios tespit edildi 1000 canlı ve ölü doğum için anensefali insidansı 2,77, meningomiyolosel 0,98, spina bifida 0,43, ensefalosel 0,18 ve tüm NTD'ler için 4,49 olarak saptandı. Anensefali olgularında %34.4 makadi prezentasyon tespit edildi. Gravidası düşük olan ve anne yaşı 20-30 arasında olan olgularda NTD insidansını daha yüksek bulduk.

Sonuç

NTD insidansı literatürde belirtilen ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkemizde daha önce yapılan çok merkezli diğer bîr çalışmaya göre hastanemizde saptanan NTD insidansının yüksekliğini hizmet verdiğimiz kesimin geniş bir sosyo-ekonomik yapıya sahip olmasına bağlamaktayız.
Anahtar Kelimeler

-