Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Yüksek riskli gebelerde morbidite tesbitinde, umblikal arter doppler çalışmalarının, fetal kalp atım hızı variabilitelri ve biofizik profil skor ile karşılaştırılması

Ali Rüştü Ergür, Yusuf Z. Yergök, Aktuğ Ertekin, Ercüment Müngen, Levent Tütüncü

Künye

Yüksek riskli gebelerde morbidite tesbitinde, umblikal arter doppler çalışmalarının, fetal kalp atım hızı variabilitelri ve biofizik profil skor ile karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):22-22

Yazar Bilgileri

Ali Rüştü Ergür,
Yusuf Z. Yergök,
Aktuğ Ertekin,
Ercüment Müngen,
Levent Tütüncü

  1. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Yüksek riskli gebelerde morbiditelerinin tesbitinde, noninvazif testlerin etkinliği prospektif, randomize ve kontrollü bir çalışma ile değerlendirildi.

Yöntem

123 yüksek riskli gebe ile risk faktörü bulunmayan 50 gebeye, gebeliklerinin 25, 30 ve 35'inci haftalarında ve gerektiği diğer zamanlarda, umbilikal arter doppler, fetal kalp atım hızı varlabiliteleri ve biofizik profil skor çalışmaları yapıldı. Başlıca morbidite kriterleri; fetal distres nedeni ile acil sezaryen, 5. dakika apgar skorunun 7'nin altında olması, yenidoğanın yoğun bakım ünitesine alınması, umbilikal venöz kan pH'sının 7.15'in altında olması olarak kabul edildi.

Bulgular

Yüksek riskli gebelerin 89'unda morbidite gelişirken, kalp atım hızı variabilitesi ile bunların %48.3'ü, biofizik profil skor ile % 41.5'i ve umbilikal arter doppler ile de %70.7'i tesbit edildi (p<0.004). Risk faktörü bulunmayan gebelerde ise 7 tanesinde morbidite gelişirken, hiçbir test anlamlı olarak bu morbiditeleri tesbit edemedi. 

Sonuç


Yüksek riskli gebelerin morbidite tesbitinde umbilikal arter doppler çalışmalarının, diğer noninvazif yöntemlere göre daha etkin olduğu anlamlı olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler

-