Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelik toksemisi olgularının retrospektif değerlendirilmesi

T. Yılmaz, M. Şimşek, N. Yücel, D. Erkmen, Ü. Özekici

Künye

Gebelik toksemisi olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):20-20

Yazar Bilgileri

T. Yılmaz,
M. Şimşek,
N. Yücel,
D. Erkmen,
Ü. Özekici

  1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Elazığ TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

F.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD'nda 1991-1995 yılları arasında gerçekleştirilen 5398 doğum içinde 56 gebelik toksikozu olgusu retrospektif olarak incelendi. Olguların %60.7'sinin şiddetli preeklampsi-eklompsi, %39.3'ünün ise hafif preeklampsi olduğu, tüm olgularda toksikoz rekürrans oranının ise %21.4 olduğu saptandı.
Olguların primigravidler arasında yoğunlaştığı dikkati çekti. Tüm seride perinatal mortalite oranı %17.9, maternal mortalite oranı %7.1, sezaryen ile doğum oranı %46.4 olarak saptandı.
Özellikle şiddetli preeklampsi-eklampsi olgularının %73.5'nda yetersiz antenatal takip olduğu ortaya çıkarıldı.
Antenatal bakımın düzenli yapılması, preeklamptik vakaların eklampsi gelişmeden önce uygun takip ve tedavisiyle maternal ve perinatal mortalitenin azaltılabileceği vurgulandı.
Anahtar Kelimeler

-