Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Kliniğimizin 5 yıllık maternal mortarite hızı

T. Yılmaz, M. Şimşek, H. G. Engin, D. Erkmen, Ö. Özekici

Künye

Kliniğimizin 5 yıllık maternal mortarite hızı. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):20-20

Yazar Bilgileri

T. Yılmaz,
M. Şimşek,
H. G. Engin,
D. Erkmen,
Ö. Özekici

  1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı Elazığ TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu çalışma, F.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD'nda 1991-1995 yılları arasındaki maternal mortalite hızını bulmak amacıyla yapıldı. Bilgiler hasta kayıt dosyalarından, hastaların kişisel dosyalarında ve ölüm tutanaklarından elde edildi.
Çalışmamızda mortalite oranı yüzbin canlı doğumda 150.2 olarak bulundu. Ölüm nedenlerinin başında gebelik toksemisi (%50), enfeksiyon (%25), pulmoner ve serebral emboli (%25) gelmektedir.
Ölümle sonuçlanan olguların hiçbirinin antenatal kontrolü olmadığı saptandı. Sağlık hizmetlerinin ve gelişmiş olmanın bir ölçüsü olan maternal mortalite oranını azaltmak için antenatal takiplerin yaygınlaştırılması gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler

-