Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Tek idrar örneğinde Kalsiyum atılımı ve Kalsiyum/ Kreatinin oranının,preeklampsi erken tanısında yeri var mıdır ?

Ümmühan Selim Arıgüloğlu, Ali İsmet Tekirdağ, Erdal Avni Arıgüloğlu

Künye

Tek idrar örneğinde Kalsiyum atılımı ve Kalsiyum/ Kreatinin oranının,preeklampsi erken tanısında yeri var mıdır ?. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):18-18

Yazar Bilgileri

Ümmühan Selim Arıgüloğlu,
Ali İsmet Tekirdağ,
Erdal Avni Arıgüloğlu

  1. SSK Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı, preeklampsi erken tanısında kullanılan testlerden biridir. Ancak idrar toplama güçlüğü nedeni ile polikliniğe başvuran her hastaya uygulanamamaktadır. Oysa tek idrar örneğinin kullanılması bu testin dezavantajlarını ortadan kaldıracaktır. Bu çalışma, idrar kalsiyum içeriği açısından tek idrar örneğinin 24 saatlik idrar örneğini yansıtıp yansıtmadığını araştırmak amacıyla düzenlendi.

Yöntem

53 preeklamptik olgu ile 43 sağlıklı gebe çalışma kapsamına alındı. Kronik hipertansiyon olguları ile antihipertansif veya diüretik alan olgular çalışma dışı bırakıldı. Olgularda 24 saatlik idrarda kalsiyum, kreatinin, protein düzeyleri tek idrar örneğindeki değerlerle karşılaştırıldı. Ölçümler spektrofotometrik olarak yapıldı. Kontrol grubundaki olgular doğuma kadar aylık kontrollerle izlendi.

Bulgular

24 saatlik idrar örneğinde kalsiyum atılımı ve kalsiyum/kreatinin oranının, preeklamptik olgularda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu, buna karşın tek idrar örneğinde ise anlamlı bir farkın olmadığı gözlendi. Gerek preeklamptik olgularda, gerekse kontrol grubunda tek idrar örneğindeki kalsiyum düzeyleri ve kalsiyum/kreatinin oranları ile 24 saatlik idrardaki değerler arasında herhangi bir korelasyona rastlanmadı.

Sonuç

Preeklampsiyi önceden belirleyebilme ile ilgili bulgular 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi ve kalsiyum/kreatinin oranının etkin bir tarama testi olduğunu göstermektedir. Buna karşın çalışmamız tek idrar örneğinde kalsiyum düzeyi ve kalsiyum/kreatinin oranının preeklampsi tanısında yeri olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

-