Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Bir polihidramnios olgusunda indometazin kullanımı. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):16-16

Yazar Bilgileri

M. Üner Karacaoğlu,
Osman N. Özyurt,
Mustafa Seven,
Ayşe Dumankaya,
Bektaş Yıldırım

  1. Süleymaniye Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi - İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Polihidramnios gebeliklerin %0.3-3.2'sinde görülür. Bir çok obstetrik komplikasyona yol açabilir.

Yöntem

Bayan R.G. 24 yaşında G5 P3 Y1 A1 hastanemize 05.4.1995 tarihinde solunum sıkıntısı ve karnında aşırı büyüme yakınmasıyla başvurdu. İleri derecede polihidroamnios saptanan hastaya günlük 100 mg oral indometazin tedavisine başlandı. 

Bulgular

Yapılan ultrasonografik incelemede tekiz gebelik , BPD: 80mm FL: 56mm AC: 279mm, FKA: 136/dk plasenta anterior Gradel-2. Gebelik 31 hafta ile uyumlu saptandı. Amniotik index 42cm olarak ölçüldü. Tedaviye başlanmadan önce duktus arteriosus açıklığı ekokardiyografi ile teyit edildi. İki ay süreyle yatak istirahati ve tıbbi tedavi altında tutulan olguda ilaca bağlı intolerans görülmedi.Klinik yakınmalarda belirgin düzelme olan olguda amniotik index'in 24 cm'ye kadar düştüğü saptandı. 38. haftada yapılan eko'da duktus arteriosusun kapanmadığı görüldü. Vajinal doğum planlanan olguda amniotomi uygulandı. 12.4 litre amnion sıvısı boşaltıldı. Fetal monitör takibinde tutulan olguda 4 saat sonra geç deserasyonların yerleşmesi üzerine sezaryen kararı verildi. 2550 gr/ 48 cm, 8 apkarlı bir erkek bebek doğurtuldu. Yapılan bebek muayenesi ve röntgen incelemelerinde anomali saptanmadı.

Sonuç

Polihidramnioslu olguda indometazin kullanım klinik semptomlarda rahatlama , amniotik index ölçümlerinde gerileme sağlarken duktus arteriosusun kapanmasına sebep olmamış ve canlı bebek doğmasına imkan sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler

-