Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Antifosfolipid antikoru pozitif olan tekrarlayan düşüklerde

Tugan Beşe, Vildan Ocak

Künye

Antifosfolipid antikoru pozitif olan tekrarlayan düşüklerde. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):14-14

Yazar Bilgileri

Tugan Beşe,
Vildan Ocak

  1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İstanbul TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Antifosfolipid antikor pozitifliği, tekrarlayan düşük ve fetal kayıpların bir nedeni olarak suçlanmaktadır. Tedavide kortikosteroidlerin kullanımı ile antikor yapımı baskılanmaya çalışılırken, düşük doz aspirinin ise antitrombotik özelliğinden yararlanılmaya çalışılır. Bu çalışmada, kortikosteroid ve aspirinin beraber kullanımı ile sadece aspirin kullanımının tedavideki başarısını değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem

Ocak 1989-Aralık 1995 tarihleri arası ard arada 2 ve daha fazla tekrarlayan düşük yapan 109 olgu çalışma grubunu oluşturdu. Olguların 49'unun primer, 60'ının ise sekonder tekrarlayan düşükleri mevcuttu. En az bir kez canlı doğum yapmış, sağlıklı 35 kadın kontrol grubu olarak alındı. Tüm olgulara antikardiolipin antikor(ACA) Ig G, ACA Ig M, aktive edilmiş parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) ve aPPT testi 40 sn üzerinde olanlarda 1/1 dilüsyonlu aPTT bakıldı. Kontrol grubundaki ortalama ± 2 SD sonuçlara dayanarak ACA ıGG için üst sınır değer 12 GPLÜ/ml, ACA Ig M için üst sınır değer 7 MPLÜ/ ml olarak alındı. ACA Ig G veya Ig M değeri normalin üzerinde veya 1/1 dilüsyonlu aPTT değeri 40 sn üzerinde (Lupus antikuagulan pozitif) olan olgulardan rastgele bir grubuna, bir sonraki gebelikte 20-40 mg/gün prednisolone (Deltacortril®) ve 80-200 mg/gün aspirin (Babyprine®) verildi.

Bulgular
 
Yüzdokuz olgudan 35'inde ACA ve/veya Lupus antikoagulan pozitif bulundu. Bu olguların hiç birinde tekrarlayan düşük sebebi olabilecek anatomik, hormonal ve çiftlerde kromozomal bozukluk yoktu. Bu olgulardan 29'u tekrar gebe kaldı. Onyedi gebeye 20-40 mg/gün prednisolone ve 80-200 mg/gün aspirin, 12 gebeye ise sadece 80 mg/gün aspirin verildi. Prednisolone ve aspirin kullanan 17 gebeden 12'si canlı doğum yaparken, sadece aspirin kullanan 12 gebeden 3'ü canlı doğum yaptı. İki grup arasında canlı doğum oranları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (t: 2.41; p<0.05). Prednisolone ve aspirin kullanan 17 gebenin 14'ünde ciltte yağlanma, akne, tüylenmede artış, hipertansiyon, tremor, kan şekerinde artış gibi farklı yan etkiler gözlendi. Sadece aspirin kullanan 12 gebeden 1'inde hipertansiyon gözlenirken, diğer 11 gebede ilaca bağlı her hangi bir yan etki tespit edilmedi. 

Sonuç

Tekrarlayan düşük nedeni ile yapılan incelemeler sonucunda antifosfolipid antikor pozitif saptanan gebelerin tedavilerinde, her ne kadar yan etkileri daha fazla olsa da kortikosteroid ve düşük doz aspirin kullanımı, sadece düşük doz aspirin kulanımına göre daha başarılı sonuç vermektedir.
Anahtar Kelimeler

-