Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Mekanyumlu yenidoğanlarda fetal adrenal fonksiyon. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):13-13

Yazar Bilgileri

Yakup Erkan Erata,
Namık Demir,
Önder Çelik,
Cemal Posacı,
Selman Laçin,
Alper Mumcu

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Kord adrenokortikotropik hormon, kortizol, dehidroepiandrosteron sülfat düzeyleri akut ve kronik hipoksinin göstergeleri olarak belirtilmiştir. Bu hormon düzeylerinin, amnion sıvısında mekonyum içeren ve içermeyen infantlarda belirgin derecede farklı olup olmadığı araştırıldı.

Yöntem

 Bu çalışmada orta derecede mekonyum ile boyalı 27 term gebelik ve mekonyumla boyalı olmayan temiz amnion sıvısı içeren 29 term gebelik incelendi. Her bir doğumda umblikal arter kanı ve venöz kord kanı alınıp kangazları(pH, pH2, pCO2),adrenokortikotropik hormon, kortisol ve dehidroepiandrosteron sülfat düzeyleri ölçüldü. İstatistiksel analiz olarak student t test ve rank sum test kullanıldı.

Bulgular

Mekonyumlu yenidoğan grubu (n: 27) ile kontrol grubu olan mekonyumsuz yenidoğan grubu (n: 29) kan gazları (pH, pO2, pCO2) karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır. pH : 7.26 ± 0.04 vs 7.27 +. 0.06 pO2 : 18.32 ± 5.80 vs 16.64 ± 4.68 pCO2 : 47.88 ± 8.21 vs 47.88 ± 8.21 mekonyumlu infantlarda adrenokortikotropik hormon ve kortisol düzeylerinin belirgin derecede yükseldiği (3.1 ± 0.8 nmol/L vs 5.4 ± 1.1 ve 270 ± 34 nmol/L vs. 360 ± 28) ve dehidroepiandrosteron sulfat düzeyinin ise düştüğü (4536 ± 242 nmol/L 3644 ± 220) görülmüştür (p<0.05).

Sonuç

Mekonyum pasajıyla birlikte ortaya çıkan intrapartum hipoksik episod sonucu fetal hipofiz adrenal aksı etkilenir. Buna bağlı olarak fetal adrenal steriodogenesis değişir. Sonuç olarak ACTH ve kortisol düzeyleri artarken, dehidroepiandrosteron sulfat düzeyleri düşer.
Anahtar Kelimeler

-