Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal gelişim ve tiroid fonksiyonu. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):12-12

Yazar Bilgileri

Yakup E. Erata,
Namık Demir,
Cemal Posacı,
Selman Yalçın,
Berrin Acar

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Hormonların fetal gelişimi etkileyebileceği bilinmektedir. Bu çalışmada fetal gelişim ile tiroid fonksiyonu arasındaki olası ilişki araştırıldı. 

Yöntem

Gestasyonel yaşına göre normal gelişim gösteren 30 fetus, gestasyonel yaşına göre küçük olan 15 ve büyük olan 15 fetus çalışmaya alındı. Tüm fetuslardan doğum anında alınan karışık kord kanında Tiroid Stimülan Hormon (TSH), Tiroksin (T4), Serbest Tiroksin (fT4), Triiodotironin (T3) ve Serbest triiodotironin (fT3) seviyeleri luminometrik yöntem ile analiz edildi. Her gruptaki hormonların ortalama düzeyleri diğerleriyle istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular
 
Gestasyonel yaşa göre küçük olan bebekler, normal doğum ağırlıklı ve büyük bebeklerle karşılaştırıldığında belirgin olarak daha yüksek TSH, daha düşük T4, fT4 ve fT3 düzeylerine sahiptiler. Normal ağırlıklı ve büyük bebekler ise hiçbir parametrede anlamlı bir farklılık göstermediler.

Sonuç 

Gestasyonel yaşa göre küçük olan bebeklerdeki hipotiroidizm, esansiyel proteinlerin korunumu ve kalori harcanımındaki azalmayı sağlayan bir adaptasyon mekanizması olarak değerlendirilebilir ancak bu aynı zamanda, hipotiroidizmin özellikle beyin gelişimi üzerindeki bilinen kötü etkileri nedeniyle çelişkilidir.
Anahtar Kelimeler