Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal gelişim ve prolaktin. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):12-12

Yazar Bilgileri

Yakup E. Erata,
Namık Demir,
Cemal Posacı,
Selman Laçin,
Alper Mumcu,
Berrin Acar

  1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı İzmir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş

Erişkinlerde stress, malnütrisyon gibi durumlarda prolaktin salınımımn arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada termde standart normal gelişimin altında, normal gelişim ve normalin üzerinde gelişim gösteren fetuslarda prolaktin hormonu değerlendirildi. 

Yöntem

Termde, normal standart gelişimin altında olarak değerlendirilen 15 olguda, standart gelişimin üzerinde olarak değerlendirilen 15 olguda ve normal gelişim gösterdiği saptanan 30 olguda doğum esnasında elde edilen kordon kanı, maternal serum ve amniotik mayide prolaktin hormon seviyeleri saptandı. Her grup fetusda her kompartmandaki değerler korelasyon regresyon analizi ve student-t test ile istatistiksel olarak karşılaştırıldılar. 

Bulgular

Hiçbir grupta fetal, maternal serum ve amniotik mayideki prolaktin değerleri arasında korelasyon saptanmadı. Her üç grup fetusta, gruplar arası amniotik mayi ve maternal serum prolaktin seviyeleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Buna karşın intrauterin gelişme geriliği gösteren fetuslarda serum prolaktin konsantrasyonları, iri fetus ve normal gelişim gösteren gruplara göre anlamlı olarak yüksek saptandı(p<0.001). Her üç grupta da amniotik mayideki prolaktin konsantrasyonları maternal serumdan yaklaşık üç kat yüksek olarak saptandı.

Sonuç

Normal standartin altında gelişim gösteren fetuslarda hipoglisemi veya bilinmeyen başka gestasyonel faktörler hıperprolaktinemiye neden olmaktadır. Hıperprolaktinemi ise birtakım olası faydalı etkileri ile kötü fetal gelişimi kompanse etmeye çalışmakta ve fetal maturasyonu arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler

-