Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Bilgisayarın ( video display terminalleri ) oluşturduğu elektreomanyetik alanların ratlardaki teratojenik etkileri

Ömer T. Yalçın, Başar Tekin, Turgay Şener, Hikmet Hassa, Sinan Özalp

Künye

Bilgisayarın ( video display terminalleri ) oluşturduğu elektreomanyetik alanların ratlardaki teratojenik etkileri. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):11-11

Yazar Bilgileri

Ömer T. Yalçın,
Başar Tekin,
Turgay Şener,
Hikmet Hassa,
Sinan Özalp

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Günümüzde reprodüktif dönemde çalışan kadın sayısı yanında çalışma ortamında bilgisayar kullanımıda hızla artmaktadır. Bunun sonucu gebelikleri süresince bilgisayar (video display terminalleri) kullanan kadın sayısının çoğalması, video display terminallerinin (VDT) oluşturduğu elektromanyetik alanın potansiyal bir teratojenik etkisinin olup olmadığı sorunu gündeme getirmektedir. Bu soruya yanıt verebilmek amacıyla yapılan bu deneysel çalışmada elektromanyetik alanların fetal ratlar üzerine teratojenik etkisi araştırıldı. Bu amaçla gebeliklerinin ilk 20 günü süresince günde 8 saat, 10 miligaus şiddetinde ve 10-50 kHz frekansında elektromanyetik alana maruz bırakılan 25 gebe rat çatışma grubunu, maruz katmayan 15 gebe rat ise kontrol grubunu oluşturdu. Tüm ratların gebelikleri 20. günde termine edildi ve çalışma grubunu oluşturan ratlardan elde edilen 189 fetus ve kontrol grubunu oluşturan radardan elde edilen 125 fetus makroskobik ve mikroskobik olarak özellikle iskelet anomalileri ve varyasyonları yönünden araştırıldı. Kontrol grubunda hiç bir fetusde anomali yada varyasyon belirlenemezken, çalışma grubundaki 8 (%4.2) fetusta toplam 11 adet major anomali, 4(%2.1) fetusta toplam 8 adet minor anomali ve 41 (%21.7) fetusta ise toplam 57 adet iskelet sistemi varyasyonu belirlendi.
Hem kontrol, hem de çalışma grubundan randomize olarak seçilen 3'er fetusun doku kültüründen yapılan kromozom çalışmalarında ise yapısal yada sayısal bir anomali saptanmadı.
Bu sonuçlara göre VDT'lerin oluşturduğu elektromanyetik alanların teratojenik etkisi olabileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler

-