Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Akut idiopatik polinoropatı (guıllaın barre sendromu ) ile komplike bir gebelikte obstetrik yaklaşım

Ömer T. Yalçın, Başar Tekin, Hikmet Hassa, Turgay Şener, Nurcan Dalan

Künye

Akut idiopatik polinoropatı (guıllaın barre sendromu ) ile komplike bir gebelikte obstetrik yaklaşım. Perinatoloji Dergisi 1996;4(1):10-10

Yazar Bilgileri

Ömer T. Yalçın,
Başar Tekin,
Hikmet Hassa,
Turgay Şener,
Nurcan Dalan

  1. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Eskişehir TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Akut idiopatik polinöropati (Guillain Barre Sendromu) birden çok periferik sinir dejenerasyonu sonucu progresif ilerleyen motor, duyu ve otonomik disfonksiyonlar ile giden bir hastalıktır. Çoğunluğu reversibil kuvvet ve duyu kaybının neden olduğu organ ve sistem disfonsiyonlarına yönelik semptomatik ve destekleyici tedaviler özellikle solunum kaslarının tutulduğu durumlarda hayati önem taşır. Gebeliğin akut idiopatik polinöropati etyopatogenezi ve prognozuna belirgin bir etkisinin olmadığı düşünülse de, özellikle solunum kaslarının tutulumuyla giden gebelerde henüz standart bir obstetrık yaklaşım belirlenmemiştir.
18 yaşında, primigravid, son adet tarihine göre 34 hafta 2 günlük gebe iken kol ve bacaklarda güçsüzlük ve hissizlik yakınması olan hastanın nörolojik muayenesinde üst ekstermitelerinde paraparazi, alt ekstremitelerinde parapleji, derin tendon refleks kaybı ve torakal S seviyesine kadar anestezi belirlendi. 1 hafta içinde anestezi seviyesi servikal 5'e çıkan ve solunum kasları da tutulan hastaya assiste solunum ve nazogastrik sonda ile gavaj diyetine başlandı ve yoğun bakım ünitesinde devamlı monitorize edildi.
Obstetrik yönden periodik olarak yapılan non stres test, biofizik profil ve umbilikal arter kan akım hızı indekslerinden fetal distresi gösteren bir bulgu elde edilemezken, ultrasonda fetal biyometrelerde yaklaşık 2 haftalık gerilik olduğu gözlendi. 36 hafta 4 günlük iken gelişen preterm eylem nedeniyle yapılan amniosentez sonucu fetal maturasyonun yeterli olduğu belirlendiğinden hasta doğum eylemine bırakıldı. 11 saatlik aktif eylemi takiben spontan vajinal yola, verteks gelişi, 6-8 Apgarlı, 2250 gr. kız bebek doğurtuldu. Bebek sağ ve sağlıklı taburcu edilirken, intrapartum ve postpartum hiç bir obstetrik komplikasyon gelişmeyen anne 25. günde motor ve duyu kaybının şiddet ve seviyesinde belirgin bir değişiklik olmaksızın semptomatik ve destekleyici tedavilerle halen izlenmektedir.
Anahtar Kelimeler

-